Λέγομαι Μαρία Λιάπη και υπηρετώ στο 4o Νηπιαγωγείο Βασιλικού Χαλκίδας

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα.

Μουσειοπαιδαγωγικά ΠρογράμματαΕκτύπωση
Τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα βασίζονται στην εκθεσιακή δράση του μουσείου. Ανάλογα προς την/τις έκθεση/εκθέσεις που φιλοξενεί, εκπονούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σε περιπτώσεις μόνιμων εκθέσεων εκπονούνται πολλαπλά εκπαιδευτικά προγράμματα με διαφοροποιημένες θεματικές, αντίστοιχες προς τις θεματικές της μουσειακής τεκμηρίωσης.
Η θεώρηση της μουσειακής πληροφορίας που κρίνεται σκόπιμο να μεταδοθεί στα παιδιά προκύπτει από το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται. Υπ’ αυτό το πνεύμα, υπό τον ίδιο θεματικό άξονα ενός μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος, εκπονούνται τρία ή τέσσερα διαφοροποιημένα επιμέρους προγράμματα, ανά ηλικία και σχολική βαθμίδα. Με κριτήριο την πρότερη γνωστική εμπειρία των παιδιών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και βασιζόμενοι επί ‘’των γνωστών’’ στα παιδιά στοιχείων, οργανώνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στόχος είναι η κινητοποίηση του ενδιαφέροντός τους, η διάθεσή τους κατά συνέπεια να εμπλακούν σε μια προσφιλή διαδικασία εξερεύνησης και η ώθηση της ανακαλυπτικής τους διάθεσης στην οικοδόμηση νέων γνωστικών στοιχείων και δομών. Με γνώμονα τα πορίσματα των θεωριών μάθησης και τις σύγχρονες αντιλήψεις της παιδαγωγικής, θέτουμε στον πυρήνα δράσης το παιδί, διατηρώντας οι εμψυχωτές ένα ρόλο περισσότερο διαμεσολαβητικό και βοηθητικό μεταξύ μουσειακής πληροφορίας και γνωστικής επεξεργασίας.
Η προσέγγιση της γνώσης γίνεται διαθεματικά. Με κεντρική έννοια τη θεματολογία κάθε έκθεσης (ποδόσφαιρο, στίβος, Ολυμπιακοί Αγώνες), οργανώνονται οι θεματικές προσεγγίσεις που δημιουργούν μια διευρυνόμενη σπείρα εμβάθυνσης υπό την οπτική διαφορετικών επιστημών. Για παράδειγμα, στην έκθεση των Ολυμπιακών Αγώνων, κεντρικοί θεματικοί άξονες είναι η ιστορικότητα των γεγονότων, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των αγώνων, τα οικονομικά, οι πόλεις που φιλοξένησαν αγώνες, η φαρμακοδιέγερση, η σημασία του σώματος ως προς τη δημιουργία πρωταθλητών κ.α. Ενταγμένοι αυτοί οι θεματικοί άξονες σε επιστημονικές περιοχές, δημιουργούν ένα πλήρες πλαίσιο διερεύνησης των πολλαπλών θεάσεων κάθε έννοιας. Η φυσική, η χημεία, μαθηματικά και γλώσσα, αποτελούν κυρίαρχα επιστημονικά πεδία σε κάθε διαθεματική προσέγγιση των μουσειο-παιδαγωγικών προγραμμάτων.
Ως προς τη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης και ενίσχυσης των μεταγνωστικών τους δεξιοτήτων, το μουσείο βασίζεται ιδιαίτερα στα ομαδοσυνεργατικά σχήματα, στο πλαίσιο και το όριο της επίσκεψης. Υπ’ αυτή την έννοια τίθεται το περιοριστικό όριο του χρόνου παραμονής των παιδιών στο μουσείο, γεγονός αναμφίβολα δεσμευτικό ως προς την πλήρη διευκρίνιση των δυναμικών κάθε ομάδας παιδιών. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των συνοδών εκπαιδευτικών στη σύσταση των ομάδων, καθώς γνωρίζουν τα ιδιαίτερα γνωστικά και κοινωνικοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά των παιδιών. Με πυρήνα διαδικασίες εξερεύνησης και εντοπισμού της πληροφορίας, συχνά σε ανταγωνιστικές κινητικές συνθήκες, ορίζονται ομάδες εργασίας με κριτήρια εναλλασσόμενα, αλλά οπωσδήποτε ανομοιογενείς ως προς το φύλο και τις δεξιότητες. Παράλληλα, η ατομική δράση ενυπάρχει σε διαδικασίες κινητικές/αθλητικές, δίνοντας στο κάθε παιδί τη δυνατότητα αυτογνωσίας ως προς τις αθλητικές τους επιδόσεις. Χωρίς να αποτελεί στόχο η επίδοση στις κινητικές δραστηριότητες, η έννοια του ατομικού ορίου αποτελεί κεντρικό στόχο της ολόπλευρης και ισόρροπης ανάπτυξης των παιδιών. Η αυτογνωσία ως προς τις ικανότητες, προσδιορίζει παράλληλα στην κατανόησή τους σειρά άλλων στοιχείων (διαμέσου της βιωματικής εμπειρίας) στην τελική σύλληψη των προϋποθέσεων και των χαρακτηριστικών που ορίζουν έναν αθλητή, ως προς την επιλογή συγκεκριμένου αθλήματος, αλλά και ως προς τις επιδόσεις του.
Τέλος, βασικό μεθοδολογικό ‘’εργαλείο’’ αποτελεί το παιχνίδι, σε όλες του τις μορφές, κυρίως δε το ομαδικό. Ο παιγνιώδης τρόπος κυριαρχεί στα προγράμματα όλων των ηλικιών, συντελώντας στη δημιουργία ενός ελεύθερου και δημιουργικού παιδαγωγικού πλαισίου μάθησης. Τα παιδιά παίζουν σε κάθε φάση των μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων, είτε πρόκειται για στοχευμένη ξενάγηση, είτε πρόκειται για την εμπέδωση και διαπραγμάτευση των πληροφοριακών στοιχείων. Παιχνίδια μίμησης ρόλων, συμβολικά και κινητικά αποτελούν το κέντρο δράσης στη διαδικασία κατάκτησης νέων γνωστικών στοιχείων και πληροφοριών.

ΚΕΔΔΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ)

ΚΕΔΔΥΤαχ/κή Δ/νση - Τ.Κ.Τηλ
Α΄ ΑΘΗΝΩΝΚΑΝΔΑΝΟΥ 18,
11526 ΑΘΗΝΑ
2106929611
2106929617 FAX
Β΄ ΑΘΗΝΩΝΛεωφ.Ηρακλείου 269
14231 Ν. ΙΩΝΙΑ
210 2719857, 210 2797176
FAX: 210 27974176, 210 2719857
Γ΄ ΑΘΗΝΩΝΘηβών 250,
12241 ΑΙΓΑΛΕΩ
210 5610995
FAX: 210 5613655
kdayathin(AT)sch.gr
Δ΄ ΑΘΗΝΩΝΛ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 46 & ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
17455 ΑΛΙΜΟΣ
210 9889582, 210 9823874
Fax: 210 9823674
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΔΡΙΑΝΟΥ 26
ΚΟΡΩΠΙ 19400
210 6028050
FAX: mail(AT)kday-anatol-att.sch.gr
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΠερσεφόνης 19
19200 Ελευσίνα
210 5561665, 210 5561990
Fax : 210 5544853
ΠΕΙΡΑΙΑΑΙΓΑΛΕΩ 30 & ΜΗΛΟΥ 21
18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2104131561
2104131509 FAX
mail(AT)kday-peiraia-att.sch.gr
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 168
30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
26310-55063, 26310-55259
Fax: 2631055259- 2631055063
mail(AT)kday.ait.sch.gr
ΑΡΚΑΔΙΑΣΚΥΠΡΟΥ 40-44
ΤΡΙΠΟΛΗ 22100
2710-223426, 2710-221576
2710 221576 FAX
mail(AT)kday.ark.sch.gr
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 14& ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗ
21100 ΝΑΥΠΛΙΟ
27520-96065, 27520-96066
Fax: 27520-96067
ΑΡΤΑΣΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ & ΛOΥΡΙΩΤΗ 2
47100 ΑΡΤΑ
26810-22580
26810-21032 FAX
mail(AT)kday.art.sch.gr
ΑΧΑΙΑΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 59- 61
26223 ΠΑΤΡΑ
2610-461953
2610-429995 FAX
ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ
32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
22610-88973
22610-88973 Fax
mail(AT)kday.voi.sch.gr
ΓΡΕΒΕΝΩΝΓ. ΜΠΟΥΣΙΟΥ 50
51100 ΓΡΕΒΕΝΑ
24620-23104
24620-87976 FAX
ΔΡΑΜΑΣΑΜΠΕΛΑΚΙΑ Τ.Θ 1076
66100 ΔΡΑΜΑ
25210-76511
25210-76512 FAX
mail(AT)kday.dra.sch.gr
ΔΩΔ/ΝΗΣΩΝΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 6
85100 ΡΟΔΟΣ
22410-43195, 22410-61478
Fax: 22410-43195, 22410-61478
mail(AT)kday.dod.sch.gr
ΕΒΡΟΥ1o XΛΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-
ΠΑΛΑΓΙΑΣ
68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2551080170 ΤΗΛ.
2551083750FAX
ΕΥΒΟΙΑΣ9ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΨΑΧΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
22210-41225, 22210-41235
22210-41254, 22210-41245
22210-41345 FAX
mail(AT)kday.eyv.sch.gr
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΝ. ΖΕΡΒΑ 3
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
22370-80127
22370-80787 FAX
mail(AT)kday.eyr.sch.gr
ΖΑΚΥΝΘΟΥΚΟΛΥΒΑ 85
29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
26950-43889
26950-24967 FAX
mail(AT)kday.zak.sch.gr
ΗΛΕΙΑΣΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ & ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
27100 ΠΥΡΓΟΣ
26210-20338 / 461953
Fax: 26210-20339 / 429995
ΗΜΑΘΙΑΣΜΟΥΜΟΓΛΟΥ 1
59100 ΒΕΡΟΙΑ
23310-77950
23310-77965 FAX
kdayima(AT)otenet.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΝ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ 1
71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2810-215020, 2810-215021
2810-360230 FAX
kday(AT)dide.ira.sch.gr
Α ΚΕΔΔΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τα.Θ Δ5021
ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ
2310-587391
2310-649584 FAX
mail(AT)kday.thess.sch.gr
Β ΚΕΔΔΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22
56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
2310-666130, 2310-603384
2310-588139 FAX
bkdaythess(AT)yahoo.gr
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΚΥΠΡΟΥ 60
46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
26650-28964, 26650-29266
26650-28341 FAX
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝAMΑΛΘΙΑΣ 12 , ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
26510-75387
ΚΑΒΑΛΑΣΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 20
65110 ΚΑΒΑΛΑ
2510-241141
2510-831141FAX
mail(AT)kday.kav.sch.gr
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΛΑΣΤΗΡΑ 21
43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
24410-79891/2
24410-79891 FAX
mail(AT)kday.kar.sch.gr
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 36
52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
24670-44021, 24670-44067
24670-42024 FAX
ΚΕΡΚΥΡΑΣBEΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 30
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
26610-81055, 26610-81056
26610-81043 FAX
mail(AT)kday.ker.sch.gr
ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 30 & ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ
28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
26710-27475
26710-27476 FAX
mail(AT)kday.kef.sch.gr
ΚΙΛΚΙΣΠΥΡΡΟΥ 1 & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
61100 ΚΙΛΚΙΣ
23410-77157, 23410-27045
Fax: 23410-77157
mail(AT)kday.kil.sch.gr
ΚΟΖΑΝΗΣΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 22
50100 ΚΟΖΑΝΗ
24610-36145
24610-28751
gkdaykoz(AT)kday.koz.sch.gr
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 20
20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
27410-74753/54
Fax: 27410-74753
mail(AT)kday.kor.sch.gr
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΥΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1
84100 ΣΥΡΟΣ (ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ)
22810-79624 /26 /27 /28
Fax: 22810-79625
kday(AT)naigaiou.pde.sch.gr
ΛΑΚΩΝΙΑΣ2ο ΧΛΜ ΣΠΑΡΤΗΣ- ΓΥΘΕΙΟΥ
ΔIΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
23100 ΣΠΑΡΤΗ
27310-82627
27310-82657 FAX
mail(AT)kday.lak.sch.gr
ΛΑΡΙΣΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2Α
ΛΑΡΙΣΑ 41335
2410-555222 /223
2410-555222 FAX
mail(AT)kday.lar.sch.gr
ΛΑΣΙΘΙΟΥΥΓΕΙΑΣ 7 & ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
Ταχ.Θυρ.1016
72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28410-82480
28410-28022-FAX
mail(AT)kday.λασ.sch.gr
ΛΕΣΒΟΥΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 17
81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
22510-37344 /45
Fax: 22510-37344
kdayles(AT)sch.gr
ΛΕΥΚΑΔΑΣΚΑΛΚΑΝΗ 15
31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
26450-26309
26450-21763 FAX
kdaylef(AT)otenet.gr
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΦΕΡΡΩΝ & ΖΑΧΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Α'
2οςΟΡΟΦΟΣ OLD CITY
38334 ΒΟΛΟΣ
24210-20818
24210-20814 FAX
mail(AT)kday.mag.sch.gr
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΠΑ 11
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
27210-88363
27210-28263 FAX
mail(AT)kday.mes.sch.gr
ΞΑΝΘΗΣ11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗ 67100 ΞΑΝΘΗ
25410-83691
25410-83689 FAX
mail(AT)kday.xan.sch.gr
ΠΕΛΛΑΣΦΛΩΡΙΝΗΣ 73
58200 ΕΔΕΣΣΑ
23810-51450
23810-51452 FAX
kdaypel(AT)sch.gr
ΠΙΕΡΙΑΣΞΥΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 15
60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
23510-20813
23510-23861 FAX
mail(AT)kday.pie.sch.gr
ΠΡΕΒΕΖΑΣΦΟΡΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ Α.Τ.Ε. )
48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
26820-89638
26820-89638 FAX
mail(AT)kday.pre.sch.gr
ΡΕΘΥΜΝΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΑΡΡΟΥ 50
74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
28310-35185
28310-35180 FAX
ΡΟΔΟΠΗΣΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
25310-81288
25310-82896 FAX
kdayrodo(AT)sch.gr
ΣΑΜΟΥΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
83100 ΣΑΜΟΣ
22730-87214 /15, 22733-50480
22730-87214 Fax
mail(AT)kday-sam.sam.sch.gr
ΣΕΡΡΩΝ3ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ -ΔΡΑΜΑΣ
62121 ΣΕΡΡΕΣ
23210-23424
23210-23411 FAX
ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΠΟΤΣΑΡΗ 2
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
24310-25910, 24310-46407 /9
24310-46410 FAX
mail(AT)tri.sch.sch.gr
ΦΛΩΡΙΝΑΣΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 111
53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
23850-45611, 23850-45281
Fax: 23850-45611
mail(AT)kday.flo.sch.gr
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2
35100 ΛΑΜΙΑ
22310-66162, 22310-66163
Fax: 22310-25226
mail(AT)kday.fth.sch.gr
ΦΩΚΙΔΑΣΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Μ.ΚΑΘΑΡΙΟΥ
(ΚΤΗΡΙO ΚΕΓΕ- 1ος ΟΡΟΦΟΣ)
33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
22650-79287
22650-23803 FAX
mail(AT)kday.fok.sch.gr
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1
63100 Τ.Θ 70 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
23710-21915
23710-21916 FAX
mail(AT)kday.chal.sch.gr
ΧΑΝΙΩΝ8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 61
73132 ΧΑΝΙΑ
28210-27664
ΧΙΟΥΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ
82100 ΧΙΟΣ
22710-24721
22710-24721 FAX
kdaychi(AT)sch.gr
ΚΑΛΥΜΝΟΥΠΟΤΑΜΟΙ
85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ
22430-24565, 22430-24515
mail(AT)keddy-kalymn.dod.sch.gr
ΚΩΣΜΥΡΝΗΣ 7 ΕΜΜ. ΚΙΑΠΟΚΑ
ΖΥΠΑΡΙΚΩΣ 85300
22420-67189
keddyko(AT)sch.gr
ΛΗΜΝΟΥΜΥΡΙΜΝΑ
81400 ΛΗΜΝΟΣ
2470-122540
mail(AT)keddy-limnou.les.sch.gr
ΝΑΞΟΥΕΓΓΑΡΕΣ
84300 ΝΑΞΟΣ
22850-62335
mail(AT)keddy-naxou.les.sch.gr

ΔΕΠ-Υ( Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- Υπερκινητικότητα)

Οδηγός διαταραχών

Ο Οδηγός διαταραχών περιλαμβάνει παρουσιάσεις για αναπτυξιακές διαταραχές.Ο Οδηγός διαταραχών περιλαμβάνει παρουσιάσεις για περισσότερες από 70 διαταραχές. Έχει πιστοποιηθεί από το Health on the Net Foundation. Περιέχει βασικές πληροφορίες και, ανεξάρτητα από την εγκυρότητά του, δεν αντικαθιστά γνωμάτευση, διάγνωση, θεραπευτική αγωγή, ιατρική συμβουλή, που θα λάβετε από αρμόδιους επαγγελματίες. Δείτε τον Οδηγό στη σελ.: www.noesi.gr/book/syndrome

ΔΕΠ-Υ: Γενικές Οδηγίες για Γονείς και Εκπαιδευτικούς (2006)

Εικόνα agkou
Η φύση και οι συνθήκες της διαταραχής ΔΕΠ-Υ ή ADHD [τι είναι ή ΔΕΠ-Υ ή το "ADHD"] πρέπει να συζητηθούν πλήρως με τους γονείς. Η αναγνώριση και ο προσδιορισμός των δύσκολων συμπεριφορών θα οδηγήσει στη δημιουργία στρατηγικών συμπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο για την καλύτερη αντιμετώπισή τους, με σταθερό και συνεπή τρόπο. Όταν οι σκοποί και οι τεχνικές χρησιμοποιούνται από γονείς και δασκάλους, είναι πιο πιθανό το παιδί να μάθει τι αναμένεται από αυτό και να "χτίσει" πάνω στις υπάρχουσες δυνάμεις του. 
Η ρύθμιση συμπεριφοράς θα βοηθήσει στη βελτίωση της συγκέντρωσης, στην πιο κατάλληλη ανταπόκριση στις κοινωνικές περιστάσεις και στην μείωση των ξεσπασμάτων θυμού και των επιθετικών εκρήξεων. 

Τεχνικές διαχείρισης συμπεριφοράς για άτομα με ΔΕΠ-Υ (ADHD)

Οι γονείς θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουν μεταξύ τους στο πώς θα υιοθετήσουν μια σταθερή αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού τους. Βεβαίως αυτό είναι δύσκολο αν αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα προβλήματα και τις δυσκολίες, αν για παράδειγμα ο ένας γονιός βλέπει το παιδί σαν "άτακτο" ενώ ο άλλος εξηγεί την συμπεριφορά του παιδιού ως αποτέλεσμα μιας αναπτυσσόμενης αρρώστιας, το θεωρεί δηλαδή "διαφορετικό".
Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ (ADHD) μπορούν να μάθουν να ελέγχουν τις αντιδράσεις τους με τεχνικές συμπεριφοράς που έχουν συσταθεί από κλινικούς ψυχολόγους. Αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να μάθουν πώς να κάνουν κάτι "εκ περιτροπής", να συγκεντρώνονται καλύτερα ή να ολοκληρώνουν εργασίες στο σχολείο. Αυτές οι τεχνικές πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αυτές που δίνονται από τους γονείς και τους δασκάλους.
Τα αποτελέσματα ερευνών για την επίδραση συγκεκριμένων συστατικών διατροφής (π.χ. αυτών που βρίσκονται στα πατατάκια, τις σοκολάτες ή στην κόκα - κόλα) στα υπερκινητικά παιδιά δεν είναι καταληκτικά. Οι γονείς συχνά αναφέρουν ότι τα παιδιά τους δείχνουν κάποια ευαισθησία σε συγκεκριμένα φαγητά. Η αλλαγή διαιτολογίου μπορεί να εξεταστεί σ' αυτές τις περιπτώσεις, αλλά χρειάζεται προσεκτική επιμέλεια και επίβλεψη για να καταλάβουμε αν έχει αποτέλεσμα. 

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

Η θέση του παιδιού στην τάξη πρέπει να εκτιμηθεί βάσει αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ψυχολογικών του αναγκών. Στην ιδανική περίπτωση, τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ (ADHD) ανταποκρίνονται καλά σε μικρή ομάδα (με μεγάλη προσοχή από ενήλικες) και στις δομημένες δραστηριότητες (απλές και ξεκάθαρες εντολές όπου ελέγχεται συνεχώς ότι κατανόησαν και κατέγραψαν νέες πληροφορίες). Κάτι τέτοιο δεν είναι πάντοτε εφικτό στις συνηθισμένες σχολικές τάξεις, όμως η πρόσθετη υποστήριξη και η προσοχή από το δάσκαλο, καθώς και ο καθορισμός των μαθησιακών σκοπών, μπορεί να είναι αρκετά για να κρατήσουν το παιδί στο σχολείο όπου φοιτά.
Οι κοινωνικές του δραστηριότητες πρέπει επίσης να παρακολουθούνται αντίστοιχα. Για παράδειγμα, τα παιδιά με ADHD συνήθως "χάνονται" σε μεγάλες ομάδες με μη δομημένες δραστηριότητες (π.χ. στην παιδική χαρά), οπότε και μπλέκουν σε μπελάδες.
 • Ενημερώστε το παιδί εκ των προτέρων για το πρόγραμμα. Αναλυτικά, για το τι θα κάνει ή πείτε του πότε είναι η σειρά του. Χρησιμοποιήστε απλές, ξεκάθαρες και άμεσες οδηγίες. Χρησιμοποιήστε μόνο μία οδηγία κάθε φορά. Αποφύγετε μεγάλες και πολύπλοκες εντολές, όπως το να ζητάτε από το παιδί να κάνει 2-3 πράγματα συγχρόνως. Θα το μπερδέψουν. Προχωρήστε στην επόμενη δραστηριότητα μόνο όταν το παιδί έχει ολοκληρώσει την προηγούμενη.
   
 • Έχετε ένα δομημένο ημερήσιο πρόγραμμα. Έχετε ξεκάθαρους κανόνες και ρουτίνες. Βοηθήστε το να μάθει σε μικρά κομμάτια, με συχνά διαλείμματα.
   
 • Κάντε τις ασχολίες ενδιαφέρουσες. Το παιδί πρέπει να έχει σταθερούς κανόνες και οι στόχοι δεν πρέπει να αλλάζουν στην πορεία: αν, για παράδειγμα, αναμένετε να σταματήσει να χτυπάει τα άλλα παιδιά και το καταφέρει, δεν θα πρέπει να του αναθέσετε να συμμορφωθεί και με άλλα πράγματα, όπως το να ντύνεται, εκτός κι αν αυτό έχει συζητηθεί προηγουμένως μαζί του. Αλλιώς θα χάσει το ενδιαφέρον του για τις εργασίες που δεν θα μπορέσει ποτέ να ολοκληρώσει.
   
 • Αποφύγετε τις γενικεύσεις. Όπως το να περιμένετε να είναι "φρόνιμο" ή να "συμπεριφέρεται καλά". Περιγράψτε την απαιτούμενη συμπεριφορά πολύ ξεκάθαρα, μην υποθέσετε ότι το παιδί ξέρει τι εννοείτε.
   
 • Χρησιμοποιήστε επιβραβεύσεις για την καλή συμπεριφορά. Οι επιβραβεύσεις θα πρέπει να έχουν νόημα για το παιδί και θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων μαζί του. Χρησιμοποιήστε επιβραβεύσεις που δίνουν στο παιδί ένα αίσθημα ευθύνης και ελέγχου.
   
 • Δώστε προσοχή στην καλή συμπεριφορά. Ενισχύστε τις δυνάμεις του και βασιστείτε σ' αυτές. Κάντε του ξανά κατανοητό το γιατί είστε ευχαριστημένοι, μην υποθέτετε ότι ξέρει. Αν μη τι άλλο τα παιδιά με ADHD έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Εργασία με γονείς και εργασία με το σχολείο 

Γονείς, δάσκαλοι και καθηγητές πρέπει να καταλάβουν την φύση των προβλημάτων και στη συνέχεια να δημιουργήσουν μια συνεπή προσέγγιση στο σπίτι και μέσα στο σχολείο. Διαφορετικά, το παιδί μπορεί να "μπερδευτεί" ακόμη περισσότερο.
Μια λεπτομερής εκπαιδευτική - ψυχολογική αξιολόγηση είναι μια καλή αρχή για να γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τι μπορεί το παιδί να κάνει και τι όχι, π.χ. να καταλαβαίνει την ικανότητά του να συγκεντρώνεται, να καταγράφει νέες πληροφορίες, να κατανοεί αφηρημένες έννοιες και να αποκτά νέες δεξιότητες.
Μια σταδιακή προσέγγιση, για παράδειγμα μικρά αλλά καθαρά βήματα επιτυχίας για να χτιστούν οι δυνάμεις του παιδιού, μπορεί να υιοθετηθεί από το σχολείο και το σπίτι.
Από κοινού συναντήσεις μεταξύ της οικογένειας, των δασκάλων / καθηγητών και των "ειδικών" μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση της προόδου, να ξεκαθαρίσουν απορίες, να βοηθήσουν στην κατανόηση του παιδιού, να επιλύσουν δυσκολίες πριν αυτές αυξηθούν και να εξασφαλίσουν ότι όλοι εργάζονται με κοινό στόχο. Είναι βασικό να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο οι συμπεριφορές στο σπίτι και στο σχολείο σε όλα τα βήματα, και επίσης να επιλέγονται οι ίδιες ανταμοιβές.
Ένα μεθοδικό πρόγραμμα συμπληρωμένο από τους γονείς και τους καθηγητές και το οποίο ανταλλάσσεται συχνά, θα διατηρήσει την επικοινωνία μεταξύ τους και έτσι θα γνωρίζουν πώς αντιδρά το παιδί στο πρόγραμμα. Αυτό θα βοηθήσει ιδιαιτέρως σε περίπτωση που το παιδί παίρνει φαρμακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια του σχολείου.
Πρόσθετη δουλειά με την οικογένεια μπορεί να βοηθήσει τους γονείς και τους άλλους συγγενείς (για παράδειγμα οι παππούδες) να αντιδράσουν κατά τον ίδιο τρόπο. Η οικογενειακή θεραπεία στοχεύει στην υποκείμενη στάση και επικοινωνία της οικογένειας, ενώ μερικές φορές συμπεριλαμβάνει και τους συγγενείς οι οποίοι μπορεί να σχετίζονται με τις δυσκολίες του παιδιού ή με άλλα οικογενειακά θέματα.
Η πρόληψη θα πρέπει να στοχεύει στην αποφυγή της ανάπτυξης προβλημάτων σε παιδιά με ADHD, όπως το να μένουν πίσω στο σχολείο, το να είναι απογοητευμένα και να εμφανίζουν αντιδράσεις επιθετικής συμπεριφοράς, να αισθάνονται αποτυχημένα, να χάνουν τις ελπίδες τους, να δυσκολεύονται να κάνουν φίλους και να μπλέκουν σε μπελάδες. Επίσης, υπάρχει κίνδυνος, οι γονείς να απογοητεύονται και αποκαρδιώνονται, απορρίπτοντας σταδιακά το παιδί. Πέρα από την εφαρμογή των παραπάνω στρατηγικών, σταθερά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι σημαντικό να έχετε κατά νου συνοδά προβλήματα κατά την ανάπτυξη του παιδιού.

Τα παρακάτω είναι εξίσου σηματικά!

 • Να ενθαρρύνονται οι κοινωνικές δραστηριότητες και φιλίες. Αρχικα με προφύλαξη και δομημένο τρόπο, και σταδιακά ενθαρρύνοντας περισσότερο αυθορμητισμό και πειραματισμό. Αυτό θα επιτρέψει στο παιδί να βιώσει την επιτυχία πριν προχωρήσει σε πιο πολύπλοκες κοινωνικές επαφές.
   
 • Να προωθούνται τα χόμπι και οι κλίσεις του παιδιού. Σε ευχάριστες ενασχολήσεις, εξωσχολικά ενδιαφέροντα, και, για τους εφήβους, σε μελλοντική εκπαίδευση και προοπτικές καριέρας. Επίσης, να αποφεύγονται εργασίες και δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε αίσθημα αποτυχίας και σε απογοήτευση.
   
 • Μαζί με το σχολείο, χρησιμοποιήστε κατάλληλες εκπαιδευτικές στρατηγικές και αντικείμενα εκμάθησης, έτσι ώστε το παιδί να συνεχίσει να μαθαίνει και να προοδεύει. Παρακολουθείτε τακτικά αυτές τις στρατηγικές και μετατρέψτε τις αν δεν αποδίδουν πια. Παρέχετε σταθερή και συνεχή γονική ανταπόκριση στο σπίτι. Συνδυάστε τη σταθερότητα με τη στοργή. Βοηθήστε το παιδί να καταλάβει τι αναμένεται από αυτό και να μεγαλώσει σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να υιοθετήσουν παρόμοιους τρόπους προσέγγισης του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των παππούδων και συγγενών. Ειδικά για το σχολικό περιβάλλον, μπορείτε να δείτε περισσότερες χρήσιμες οδηγίες στις 50+1 Πρακτικές Συμβουλές για τη ΔΕΠ-Υ για Εκπαιδευτικούς.

Φαρμακευτική αγωγή 

Τα φάρμακα αυτά είναι συνήθως διεγερτικά του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) και μπορούν να βοηθήσουν κάποια προσεκτικά επιλεγμένα παιδιά με ADHD. Βελτιώνουν την προσοχή και μειώνουν τη φυσική ανησυχία των παιδιών, επηρεάζοντας μέρη του εγκεφάλου τα οποία μας επιτρέπουν να ελέγχουμε πώς να δίνουμε προσοχή στο τι συμβαίνει γύρω μας. Αυτό κάνει το παιδί πιο ικανό στη μάθηση του ελέγχου της σκέψης και της συμπεριφοράς. Τα φάρμακα δε βελτιώνουν την επιθετική ή εναντιωματική συμπεριφορά, παρόλο που υποβοηθούν τη λειτουργία των τεχνικών συμπεριφοράς, σπάζοντας τον φαύλο κύκλο. Τα φάρμακα δεν είναι πανάκεια και είναι απαραίτητο να συμπληρώνονται με στρατηγικές συμπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο. Παράγουν βραχυπρόθεσμη βελτίωση και όχι θεραπεία, επιφέροντας μια μικρή περίοδο όπου το παιδί μπορεί να μάθει να εξασκεί νέες επιδεξιότητες.
Η εν δυνάμει αποτελεσματικότητά τους πρέπει να συζητηθεί με τον παιδοψυχίατρο, καθώς επίσης και οι παρενέργειες και το τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Η φαρμακευτική αγωγή χρειάζεται συνεχή ιατρική παρακολούθηση καθώς μπορεί να χρειαστεί να σταματήσει, να αυξηθεί ή να αλλάξει σε άλλου είδους αγωγή. Καθώς μερικά από τα φάρμακα αυτά μπορεί να χρειαστεί να λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του σχολείου, οι δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί και θα πρέπει να παραμείνουν συμμέτοχοι στο πλάνο χειρισμού. Η διάρκεια της φαρμακευτικής αγωγής θα εξαρτηθεί από διαφόρους παράγοντες, όπως η ωφέλεια που θα έχει στο παιδί, το αποτέλεσμα των τεχνικών συμπεριφοράς ή η ανοχή της από το παιδί.
Συγγραφέας:
Παναγιώτης Βοστάνης
Kαθηγητής παιδικής και εφηβικής ψυχιατρικής 
Πηγή:
Κέντρο πληροφόρησης για την ψυχική υγεία του Παιδιού και του Εφήβου
Σημείωση:
Το κείμενο έχει διαμορφωθεί σε κάποιο βαθμό, για να προσαρμοστεί στις ανάγκες των επισκεπτών του www.noesi.gr. Κατά κανόνα, έχουμε απλοποιήσει τον λόγο, έχουμε μορφοποιήσει το κείμενο ώστε να είναι ευανάγνωστο και έχουμε προσθέσει συνδέσμους (links) σε περαιτέρω άρθρα για τη ΔΕΠ-Υ, που βοηθούν τον επισκέπτη να μάθει περισσότερα για τη διαταραχή.
- See more at: http://noesi.gr/book/syndrome/adhd/guide/parents-teachers#sthash.0h4bSvij.dpuf

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Μικροί αναγνώστες.


Τα βιβλία μπορούν να αλλάξουν τους ανθρώπους που με την σειρά τους μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα βιβλία. Κι επειδή οι εποχές είναι δύσκολες επισκεφθείτε δανειστικές βιβλιοθήκες ή προτείνετε σε συγγενείς και φίλους αντί άλλου δώρου να δωρίσουν στο παιδί σας βιβλία

Βάλτε στο "παιχνίδι" της ανάγνωσης παππούδες και γιαγιάδες. Είναι κάτι που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.

Το βιβλίο είναι το όχημα της φαντασίας για όμορφα ταξίδια.Όσα πραγματικά θα έπρεπε να ξέρω, τα έμαθα στο Νηπιαγωγείο.

ΟΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΕΡΩ ΤΑ ΕΜΑΘΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ... 
Όσα πραγματικά πρέπει να ξέρω για το πώς να ζω, τι να κάνω και πώς να είμαι, τα έμαθα στο νηπιαγωγείο. Η σοφία δε βρισκόταν στην κορυφή του σχολικού βουνού, αλλά εκεί, στα βουναλάκια από άμμο, στο νηπιαγωγείο.
Αυτά είναι τα πράγματα που έμαθα:
1. Να μοιράζεσαι τα πάντα.
2. Να παίζεις τίμια.
3. Να μη χτυπάς τους άλλους.
4. Να βάζεις τα πράγματα πάλι εκεί που τα βρήκες.
5. Να καθαρίζεις τις τσαπατσουλιές σου.
6. Να μην παίρνεις τα πράγματα που δεν είναι δικά σου.
7. Να λες συγγνώμη, όταν πληγώνεις κάποιον.
8. Να πλένεις τα χέρια σου πριν από το φαγητό.
9. Να κοκκινίζεις.
10. Ζεστά κουλουράκια και κρύο γάλα κάνουν καλό.
11. Να ζεις μια ισορροπημένη ζωή, να μαθαίνεις λίγο, να σκέπτεσαι λίγο, να σχεδιάζεις, να
ζωγραφίζεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις και να εργάζεσαι κάθε μέρα από λίγο.
12. Να παίρνεις έναν υπνάκο το απόγευμα.
13. Όταν βγαίνεις έξω στον κόσμο, να προσέχεις την κίνηση, να κρατιέσαι από το χέρι και να
μένεις μαζί με τους άλλους.
14.Να αντιλαμβάνεσαι τα θαύματα. Να θυμάσαι το μικρό σπόρο μέσα στο δοχείο από φελιζόλ. 
Οι ρίζες πάνε προς τα κάτω και το φυτό προς τα πάνω. Κανείς πραγματικά δεν ξέρει πώς
και γιατί, αλλά όλοι μας μοιάζουμε σ’ αυτό.
15. Τα χρυσόψαρα, τα χάμστερς, τα άσπρα ποντίκια, ακόμη κι ο μικρός σπόρος μέσα στο πλαστικό δοχείο, όλα πεθαίνουν. Το ίδιο κι εμείς. Να θυμάσαι τελικά τα βιβλία και την πρώτη λέξη που έμαθες την πιο μεγάλη απ’ άλλους: τη λέξη ΚΟΙΤΑ.
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε βρίσκονται κάπου εδώ μέσα. Ο χρυσός κανόνας, η αγάπη και οι βασικές αρχές υγιεινής, η οικολογία, η πολιτική, η ισότητα και η υγιεινή ζωή...
Πάρτε μια απ’ αυτές τις συμβουλές, εκφράστε την με επιτηδευμένη ορολογία ενηλίκων και εφαρμόστε τη στην οικογενειακή σας ζωή, στην εργασία σας, στην κυβέρνησή σας, στον κόσμο σας και θα παραμείνει αληθινή, ξεκάθαρη, σταθερή.
Σκεφτείτε πόσο καλύτερος θα ήταν ο κόσμος, αν όλοι εμείς οι άνθρωποι τρώγαμε γάλα με κουλουράκια γύρω στις τρεις το απόγευμα και μετά ξαπλώναμε κάτω από τις κουβέρτες για έναν υπνάκο. Ή, αν όλες οι κυβερνήσεις είχαν ως βασική αρχή να βάζουν πάντα τα πράγματα εκεί που τα βρήκαν και να καθαρίζουν τις τσαπατσουλιές τους.
Είναι ακόμη αλήθεια, ανεξάρτητα από την ηλικία σας, πως όταν βγαίνετε έξω στον κόσμο είναι καλύτερα να κρατιέστε από το χέρι και να μένετε μαζί με άλλους.
ROBERT FULGHUM. Εκδόσεις “ΛΥΧΝΟΣ”

Δυσλεξία

Η Δυσλεξία «παίζει» τα Χριστούγεννα!

Οι διακοπές των Χριστουγέννων αποτελούν μια θαυμάσια ευκαιρία να οργανώσουμε αυτοσχέδιες δραστηριότητες και να κάνουμε τη μάθηση παιχνίδι.
Ας παίξουμε λοιπόν:
1. α) Με το τρίγωνο για τα κάλαντα…Μπορούμε να παίξουμε με το παιδί ένα παιχνίδι ακουστικής διάκρισης φωνημάτων όπως: «Χτύπα το τρίγωνο σου μια φορά όταν ακούς π.χ. το Δ στην αρχή της λέξης και δύο φορές όταν ακούς το T στην αρχή της λέξης».
1. β) Μπορούμε να κάνουμε κατάτμηση λέξεων σε συλλαβές, λέγοντας στο παιδί να χτυπήσει το τρίγωνό του τόσες φορές, όσα είναι τα τμήματα της λέξης.
2) Με την τράπουλα μπορούμε να κάνουμε θαυμάσια εξάσκηση στην πρόσθεση. Νικητής θα είναι αυτός που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο άθροισμα υπολογίζοντας σωστά!
3) Με την κάλτσα του Άγιου Βασίλη μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι μνήμης. Βάζουμε στην κάλτσα διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τα βγάζουμε από την κάλτσα και τα τοποθετούμε σε σειρά, έπειτα τα ανακατεύουμε και προσπαθούμε να τα βάλουμε ξανά στην αρχική τους θέση.
Ακόμη, με τα ίδια αντικείμενα μπορούμε να φτιάξουμε μια προφορική ιστορία συνδυάζοντάς τα με όποιο τρόπο θέλουμε, σύμφωνα με τη φαντασία μας.
4) Με τα ημερολόγια των Χριστουγέννων που έχουν μικρά παράθυρα με σοκολατάκια, μπορούμε να αξιοποιήσουμε την άδεια συσκευασία για να εξασκήσουμε τα μικρά παιδιά σε απλές πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης (τοποθετώντας κουμπιά, μπίλιες ή βόλους από πλαστελίνη στις άδειες θέσεις)
5) Με τα χαρτιά περιτυλίγματος των δώρων μπορούμε να φτιάξουμε κολάζ, κόβοντάς τα σε μικρά κομμάτια και εξασκώντας τη λεπτή κινητικότητα με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.
Ας μη ξεχνάμε ποτέ ότι το παιχνίδι αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μάθησης για όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα για εκείνα με δυσλεξία.
πηγή: infokids.gr

Οδηγός ανίχνευσης δυσκολιών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.


Χριστουγεννιάτικα έθιμα.

Έθιμα των ΧριστοΜέρος 1ο 

Της Βασιλικής Λυμπεροπούλου

Ημέρες γιορτών, φωτάκια παντού, αστέρια, δέντρα, παιδικές φωνούλες ψάλλουν τα κάλαντα, χριστουγεννιάτικες μυρωδιές αναδύονται από τα σπίτια.

Πώς όμως προήλθαν όλα αυτά τα έθιμα των γιορτινών ημερών;

Ας πάμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο για να δούμε πώς ξεκίνησαν τα αγαπημένα μας έθιμα.

Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο

Το έθιμο αυτό είχε ξεκινήσει από τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι έκοβαν δέντρα και τα έβαζαν στο σπίτι τους για να έχουν καλή σοδειά. Τα δέντρα που έκοβαν ήταν τα αγκαθωτά Χριστόξυλα, για να διώχνουν τους καλικάντζαρους. Μάλιστα, έκαιγαν το Χριστόξυλο και κρατούσαν τις στάχτες για να κρατούν το σπίτι τους μακριά από το κακό.

Ο Μαρτίνος Λούθηρος ήταν ο πρώτος που τοποθέτησε αναμμένα κεριά πάνω στο δέντρο για να φαίνονται σαν τον έναστρο ουρανό.

Στην Ελλάδα, το έθιμο έφτασε χάρη στον βασιλιά Όθωνα, όταν το 1833 στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο στα ανάκτορα του Ναυπλίου και αργότερα στην Αθήνα.

Μια άλλη εκδοχή υποστηρίζει ότι στο Βυζάντιο στόλιζαν δέντρα και κλαδιά και έβαζαν δεντρολίβανα, μύρτα και άνθη σε στύλους.

Στην Αρχαία Ελλάδα έφτιαχναν την Ειρεσιώνη, δηλαδή κλαδιά αγριελιάς στολισμένα με κόκκινο και άσπρο μαλλί. Ήταν ένας τρόπος ευχαριστίας των θεών για την καλή σοδειά.

Γιατί όμως επιλέχθηκε το έλατο ως χριστουγεννιάτικο δέντρο;

Το έλατο είναι αειθαλές, που σημαίνει ότι δεν ρίχνει ποτέ τα φύλλα του. Μένει πάντα ζωντανό και καταπράσινο ακόμα και το χειμώνα. Η ιδιότητα αυτή του ελάτου συμβολίζει την αιώνια ζωή του Χριστού, αλλά και το τριγωνικό του σχήμα θυμίζει την Αγία Τριάδα. Το αστέρι που τοποθετείται στην κορυφή συμβολίζει το φωτεινό άστρο της Ανατολής που οδήγησε τους τρεις μάγους στο Χριστό.

Το στολισμένο καραβάκι

Η ιστορία της Ελλάδας είναι βαθύτατα συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως η χώρα των ναυτικών. Γι’ αυτό το λόγο, πολύ πριν την είσοδο του χριστουγεννιάτικου δέντρου, στην Ελλάδα οι άνθρωποι συνήθιζαν να στολίζουν καραβάκια.

Το καραβάκι συμβόλιζε την προσμονή των γυναικών και των παιδιών να γυρίσουν οι άνδρες τους ή οι συγγενείς τους από τα καράβια, καθώς και την αγάπη τους για τη θάλασσα. Τα παιδιά έφτιαχναν αυτοσχέδια μικρά καραβάκια, τα οποία γέμιζαν με κεράσματα όταν πήγαιναν για τα κάλαντα.
Το στολισμένο καραβάκι, επίσης, συμβολίζει την πλεύση του ανθρώπου μετά τη γέννηση του Χριστού.

Τα κάλαντα

Τραγούδια γεμάτα ευχές και εγκώμια συνοδευόμενα από τον ήχο του λαούτου, της φλογέρας αλλά και του τριγώνου ακούγονται όλες αυτές τις γιορτινές ημέρες.  Είναι τα κάλαντα.

Η λέξη προέρχεται από την ιταλική καλένδα, που σημαίνει η πρώτη μέρα του μήνα. Για τους Ρωμαίους οι Καλένδες (οι πρώτες ημέρες) του Ιανουαρίου ήταν ημέρες γιορτής, καθώς υποδέχονταν το νέο χρόνο και γιορτάζονταν με ιδιαίτερη λαμπρότητα.

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, τα κάλαντα οφείλουν την καταγωγή τους στην Αρχαία Ελλάδα. Τα παιδιά κρατώντας στα χέρια τους την ειρεσιώνη πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούσαν. Όταν γύριζαν στο σπίτι, κρεμούσαν την ερεσιώνη στην εξώπορτα και την κρατούσαν όλη τη χρονιά. 
Την ερεσιώνη της περσινής χρονιάς την έκαιγαν.

Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους η Εκκλησία απέτρεπε το έθιμο αυτό, γιατί προερχόταν από τους Ρωμαίους.

Το σπάσιμο του ροδιού

Το έθιμο αυτό προέρχεται από την Πελοπόννησο, διαδόθηκε όμως σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με το έθιμο, η οικογένεια την ημέρα της Πρωτοχρονιάς πηγαίνει στην εκκλησία για να παρακολουθήσει τη λειτουργία. Ο νοικοκύρης έχει στην τσέπη του ένα ρόδι. Όταν επιστρέφουν σπίτι ο νοικοκύρης πρέπει να είναι ο πρώτος που θα μπει στο σπίτι. Πρέπει βέβαια να μπει με το δεξί για να κάνει καλό ποδαρικό.

Στη συνέχεια, ρίχνει κάτω το ρόδι με δύναμη για να σπάσει. Η ευχή λέει: «Όσους κόκκους έχει το ρόδι τόσες λίρες να έχουμε στην τσέπη μας, όσο γεροί και όμορφοι είναι οι σπόροι τόσο χαρούμενες και ευλογημένες να είναι οι μέρες μας».

Το ρόδι συμβολίζει την καλοτυχία, την αφθονία, τη γονιμότητα.

Τα γλυκά των Χριστουγέννων: Μελομακάρονα, δίπλες και κουραμπιέδες

Τα Χριστουγεννιάτικα γλυκά είναι πολλά. Τα πιο διαδεδομένα είναι τα μελομακάρονα, οι δίπλες και οι κουραμπιέδες, που είναι ελληνικά παραδοσιακά γλυκά.

Τα μελομακάρονα και οι δίπλες είναι βουτηγμένα στο μέλι (σιρόπι), που είναι σύμβολο γονιμότητας και ευζωίας. Από την άλλη μεριά, οι κουραμπιέδες πασπαλίζονται με ζάχαρη άχνη για να θυμίζουν το χειμωνιάτικο τοπίο των χιονισμένων βουνών.

Η βασιλόπιτα

Το έθιμο της βασιλόπιτας έχει τις ρίζες του στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, στη Μικρά Ασία, όπου ήταν δεσπότης ο Μέγας Βασίλειος. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν ένας ήσυχος και αφιλοχρήματος άνθρωπος. Μια μέρα ένας άρχοντας της περιοχής του ζήτησε να μαζέψει τους θησαυρούς των κατοίκων της Καισαρείας, αλλιώς θα πολιορκούσε την πόλη και θα σκότωνε όλους τους κατοίκους.

Ο Μέγας Βασίλειος προσευχόταν όλη τη νύχτα στο Θεό να σώσει τους κατοίκους. Την επόμενη ημέρα, ήρθε ο άρχοντας με τον στρατό του και ζητούσε τους θησαυρούς. Ο Μέγας Βασίλειος όμως δεν είχε τίποτα να του δώσει. Έτσι, ο άρχοντας θυμωμένος τον απείλησε ότι θα τον εξορίσει και αν δεν υπακούσει θα τον σκοτώσει. Οι φτωχοί κάτοικοι της πόλης, για να σώσουν τον αγαπημένο τους δεσπότη, μάζεψαν όσα χρυσαφικά είχαν, τα έβαλαν μέσα σε ένα σεντούκι και τα έδωσαν στον άρχοντα.

Εκείνος τα πήρε, αλλά μόλις άνοιξε το σεντούκι εμφανίστηκε ένας καβαλάρης με τον στρατό του και τον σκότωσε. Ο θρύλος λέει ότι ο καβαλάρης αυτός ήταν ο Άγιος Μερκούριος και οι στρατιώτες του ήταν άγγελοι.

Ο Μέγας Βασίλειος κλήθηκε τώρα να μοιράσει τα χρυσαφικά στους κατοίκους. Δεν γνώριζε όμως σε ποιον ανήκε κάθε χρυσαφικό. Σκέφτηκε λοιπόν ένα τρόπο να μοιράσει δίκαια τους θησαυρούς. Μαζί με τους διακόνους του ζύμωσε ψωμάκια και μέσα σε κάθε ψωμάκι έβαλε λίγα χρυσαφικά.
Μοίρασε τα ψωμάκια στους ανθρώπους, οι οποίοι με έκπληξη έβλεπαν ότι μέσα στα ψωμάκια υπήρχαν τα χρυσαφικά τους.

Η μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου γιορτάζεται την 1η Ιανουαρίου και οι πιστοί φτιάχνουν προς τιμήν του βασιλόπιτα βάζοντας μέσα ένα φλουρί, που συμβολίζει το θαύμα αυτό που έγινε πριν από πάρα πολλά χρόνια.

Ο Άγιος Βασίλης – Santa Claus

Το κυρίαρχο πρόσωπο των γιορτινών ημερών είναι ο Άγιος Βασίλης. Ο χοντρός γεράκος με την άσπρη γενειάδα που παίρνει τα γράμματα των παιδιών και πραγματοποιεί τις ευχές τους δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μας Μέγα Βασίλειο που η μνήμη του εορτάζεται την 1η Ιανουαρίου.

Ο Santa – Claus συνδέεται με τον Άγιο Νικόλαο των Καθολικών, που είναι προστάτης των παιδιών. Ο μύθος καταγράφηκε από έναν Ολλανδό συγγραφέα που στο βιβλίο του περιέγραφε την εμφάνιση ενός αγίου, την παραμονή της γιορτής του Αγίου Νικολάου. Η Coca – cola χρησιμοποίησε τον μύθο αυτό σε μια χριστουγεννιάτικη  διαφήμισή της. Τον παρουσίασε με κόκκινα ρούχα και με χριστουγεννιάτικα δώρα και η φήμη του SantaClaus διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο.


Λόγω της γιορτής του δικού μας Αγίου Βασιλείου, συνδέθηκε με τον Santa – Claus

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

Δανειστική Βιβλιοθήκη στο Νηπιαγωγείο-άρθρο από το kindykids.gr

Μια πολλή χρήσιμη δράση στο νηπιαγωγείο είναι η Δανειστική Βιβλιοθήκη. Βοηθάει τα παιδιά με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Μετά από λίγο καιρό στο νηπιαγωγείο και αφού έχουμε οργανώσει τη βιβλιοθήκη μας στην τάξη μπορούμε να αρχίσουμε να δανείζουμε στα παιδιά εβδομαδιαία από ένα βιβλίο. Ο δανεισμός των βιβλίων μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά -μεταξύ άλλων- να:
 •  διαβάσουν πολλά και διαφορετικά βιβλία
 •  έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των βιβλίων γενικότερα
 •  μάθουν να σέβονται τα βιβλία (σαν αντικείμενα)
 •  έρθουν σε επαφή με τον γονιό για όση ώρα τους διαβάζει το βιβλίο δημιουργικά
 •  έχουν την ευθύνη ενός "δανεικού" αντικειμένου από το σχολείο και ότι αυτό συνεπάγεται
Είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε στα παιδιά διεξοδικά τι είναι η δανειστική βιβλιοθήκη και πως θα τη λειτουργούμε. Συζητάμε αρκετά με τα παιδιά και απαντάμε στις απορίες που μπορεί να έχουν. Τονίζουμε ότι πρέπει να προσέχουν τα βιβλία που θα δανείζονται γιατί είναι για όλα τα παιδιά και για τα παιδιά που θα έρθουν και τα επόμενα χρόνια στο νηπιαγωγείο μας και οφείλουμε να τα επιστρέψουμε όπως ακριβώς τα πήραμε. Κάποιοι απλοί κανόνες μπορεί να είναι:
 • δεν τα σκίζουμε
 • δεν ζωγραφίζουμε επάνω
 • δεν τα μουτζουρώνουμε
 • προσέχουμε τον τρόπο με τον οποίο γυρίζουμε τις σελίδες
 • δεν τα πετάμε
 • τα βάζουμε σε ένα σημείο στο σπίτι όπου δε θα τα χάσουμε και δε θα τα καταστρέψει κάποιος άλλος (πχ ένα μικρότερο αδερφάκι)
 • είναι δική μας ευθύνη και όχι της μαμάς ή του μπαμπά να τα επιστρέψουμε στο σχολείο όπως τα πήραμε
 • μπορούν να τα βλέπουν και μόνοι τους όσες φορές θέλουν να τα ξαναδούν αρκεί να τα προσέχουν


Π.Δ. 200, 1998- Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων.Π.Δ. 200/13-7-98 (ΦΕΚ 161 Α')
Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
'Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Ν. 1566/85 ``Δομή και λειτουργία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 167/85 τ.Α')``.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α`), στο οποίο προστέθηκε το
άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α') και οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 α του
Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38 Α')
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 4. Τη με αριθμό 18/1995
γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 5. Τη με αριθμό 47/1998 γνωμοδότηση του
Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
'Αρθρο 1
Σχολική Περιφέρεια
1. Κάθε δημόσιο νηπιαγωγείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και σ' αυτό φοιτούντα
νήπια που διαμένουν στην περιφέρειά του. Σε δήμους ή κοινότητες που λειτουργούν
περισσότερα από ένα νηπιαγωγεία τη σχολική περιφέρεια ορίζει ο αρμόδιος προϊστάμενος
της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης, αφού λάβει υπόψη του την πρόταση της Δημοτικής ή
Κοινοτικής Επιτροπής Παιδείας και των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων. Με την ίδια
διαδικασία γίνεται η μετατόπιση και ο επαναπροσδιορισμός των ορίων, όταν παραστεί
ανάγκη.
2. Τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία έχουν ενιαία σχολική περιφέρεια και η κατανομή των
νηπίων που εγγράφονται σ' αυτά και όσων έρχονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
από άλλα νηπιαγωγεία γίνεται σε ισοπληθή τμήματα, ανάλογα με την οργανικότητα των
νηπιαγωγείων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 7 και
της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος Π.Δ.
3. Τα πειραματικά νηπιαγωγεία δεν έχουν δική τους σχολική περιφέρεια και οι εγγραφές σ'
αυτά, μέχρι την έκδοση των προβλεπομένων Π.Δ. και υπουργικών αποφάσεων
εξακολουθούν να γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Εγγραφή νηπίου, το οποίο δεν κατοικεί στη σχολική περιφέρεια του νηπιαγωγείου,
μπορεί να γίνει μετά από αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου.
5. Για τη σχολική περιφέρεια των νηπιαγωγείων που παρέχουν ειδική αγωγή ισχύουν οι
σχετικές διατάξεις που αφορούν όλες τις Μονάδες Ειδικής Αγωγής.
'Αρθρο 2
Επωνυμία νηπιαγωγείων
1. Τα νηπιαγωγεία φέρουν την επωνυμία του δήμου ή της κοινότητας, στα όρια των
οποίων λειτουργούν.
2. Οταν σε ένα δήμο ή κοινότητα λειτουργούν περισσότερα από ένα νηπιαγωγεία, η
επωνυμία συμπληρώνεται με αύξοντα αριθμό κατά τη σειρά της ίδρυσής τους.
3. Στις περιπτώσεις που νηπιαγωγεία λειτουργούν σε οικισμούς δήμων ή κοινοτήτων,
μπορούν να φέρουν την επωνυμία του οικισμού ή τον αύξοντα αριθμό που αναφέρεται
στην προηγούμενη παράγραφο.
'Αρθρο 3
Σχολικό και διδακτικό έτος
1. Το σχολικό έτος των νηπιαγωγείων αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31
Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγειστις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αρχίζουν στις 11
Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, ημέρα κατά την οποία
χορηγούνται τα αναμνηστικά στα νήπια. Οταν η 15η Ιουνίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή.
2. Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε περιόδους (τρίμηνα) :
α περίοδος (τρίμηνο) : από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου
β' περίοδος (τρίμηνο) : από 11 Δεκεμβρίου μέχρι 10 Μαρτίου
γ' περίοδος (τρίμηνο) : από 11 Μαρτίου μέχρι 15 Ιουνίου
'Αρθρο 4
Διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις
1. Τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν :
α. Τα Σάββατα και τις Κυριακές
β. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή)
γ. Τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του
Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση σε όλα τα
νηπιαγωγεία, μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδ.
προσωπικό. Οταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την
προηγούμενη Παρασκευή.
δ. από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων).
ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή το διδακτικό
προσωπικό παίρνει μέρος στον εκκλησιασμό και στις σχετικές εκδηλώσεις της
εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.
στ. Την Καθαρή Δευτέρα ζ. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή) η. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι
και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα) θ. Την 1η Μαίου ι. Την εορτή του
Αγίου Πνεύματος ια. Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές) ιβ. Την
ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του νηπιαγωγείου και της τοπικής εθνικής
εορτής.
2. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου
πραγματοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική
σημαία και για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου στις 24 του ίδιου μήνα.
Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι
εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.
3. 'Εκτακτες εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Νομάρχη όταν πρόκειται για εκδήλωση
τοπικού ενδιαφέροντος.
4. Τα νηπιαγωγεία μπορούν να παίρνουν μέρος στο γενικό εορτασμό των εθνικών και
τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Νομαρχίας ή της δημοτικής αρχής.
5. Εκκλησιασμός νηπίων μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του διδ. προσωπικού,
εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για
ασφαλή μετάβασή τους στο ναό.
'Αρθρο 5
Διακοπές μαθημάτων λόγω έκτακτων αναγκών
1. Οι εκπ/κές δραστηριότητες των νηπίων μπορούν να διακοπούν μέχρι δεκαπέντε
εργάσιμες ημέρες με απόφαση του Υπουργού Παιδείας για αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών και απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων ή του οικείου Νομάρχη αν τα
παραπάνω αφορούν μεμονωμένο νομό.
2. Διακοπή εκπ/κών δραστηριοτήτων πέραν των 15 εργάσιμων ημερών για τις παραπάνω
αιτίες, είτε αυτό αφορά τα νηπιαγωγεία μιας περιοχής είτε ολόκληρης της χώρας, γίνεται
μόνο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργήσουν για
διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, μπορεί να παραταθεί για
αντίστοιχο ή μικρότερο χρονικό διάστημα το διδακτικό έτος, με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 'Αρθρο 6
Βιβλία - έντυπα για το νηπιαγωγείο
Α. ΒΙΒΛΙΑ
1. Βιβλίο Μητρώου Νηπίων (Β.Μ.Ν., υπόδειγμα 1ο).
Σ' αυτό εγγράφονται με αλφαβητική σειρά και κατά ηλικία τα νήπια που προσέρχονται για
εγγραφή κάθε σχολικό έτος. Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι αύξ. αρ., επώνυμο,
όνομα, όνομα πατέρα και μητέρας, χρονολογία και τόπος γέννησης, ιθαγένεια,
θρήσκευμα, ημερομηνία εγγραφής, στοιχεία εγγραφής, τα οποία επαναλαμβάνονται κατά
την επανεγγραφή τους το 2ο έτος.
2. Πρωτόκολλο εμπιστευτικής αλληλογραφίας
3. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (κοινό)
4. Βιβλίο καταγραφής παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού
5. Βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού
6. Βιβλίο πράξεων σχολικού συμβουλίου
7. Ημερολόγιο λειτουργίας νηπιαγωγείου (σχολικής ζωής)
Β. ΕΝΤΥΠΑ
1. Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο (Αναμνηστικό)
2. Βεβαίωση εγγραφής (Υπόδειγμα 2ο)
Γ. ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ
1. Ολα τα βιβλία σελιδομετρούνται και θεωρούνται από τον/την προϊστάμενο/νη του
νηπιαγωγείου.
2. α. Το Βιβλίο Μητρώου Νηπίων (Β.Μ.Ν.) κλείνεται με τη λήξη των μαθημάτων (15
Ιουνίου) με πράξη της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου.
β. Τα Πρωτόκολλα αλληλογραφίας κλείνονται στις 31 Δεκεμβρίου.
γ. Το βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού, το βιβλίο πράξεων του σχολικού
συμβουλίου και το ημερολόγιο λειτουργίας του νηπιαγωγείου κλείνουν στις 31
Αυγούστου.
δ. Το βιβλίο καταγραφής παιδαγωγικών και εποπτικών υλικών δεν κλείνεται εκτός και αν
δοθεί σχετική εντολή από τις προϊστάμενες αρχές.
'Αρθρο 7
Εγγραφές νηπίων
1. Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία.
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών για εγγραφή γίνεται από 1 μέχρι 15 Ιουνίου του
προηγούμενου σχολικού έτους. Προσκόμιση δικαιολογητικών γίνεται και μετά την
ημερομηνία αυτή, αν δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός νηπίων κατά τμήμα.
2. Για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο απαιτούνται :
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία
μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία
γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη
χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν
τα προβλεπόμενα εμβόλια και η οδοντολογική εξέταση.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του/της
προϊσταμένου/νης του νηπιαγωγείου , από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του
νηπίου.
δ. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και
αποχώρηση του νηπίου.
3. Στο νηπιαγωγείο φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα
νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5)
ετών. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου
του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών (Η ηλικία εγγραφής των
νηπίων ορίζεται με τις διατάξεις του άρ. 10 παρ. 1α του N.2327/95, ΦΕΚ 156 Α`, που
αντικατέστησαν το άρ. 3 παρ. 3 εδ. 1ο του Ν.1566/85, ως προς το θέμα της ηλικίας πουπρέπει να έχουν συμπληρώσει τα εγγραφόμενα στα νηπιαγωγεία νήπια).
4. Κάθε εγγραφή νηπίου που δεν έχει τη νόμιμη ηλικία θεωρείται άκυρη.
5. Οι αλλοδαποί εγγράφονται στο νηπιαγωγείο προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Ζητούνται ακόμη στοιχεία που φανερώνουν την
εθνικότητα τους. Με υπουργική απόφαση μπορεί να οριστεί διαφορετική διαδικασία για
την εγγραφή των παραπάνω νηπίων και να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά ή να
καθοριστεί διαφορετικά ο τρόπος εγγραφής Ελληνοπαίδων ομογενών με ξένη υπηκοότητα.
Με παρόμοιες αποφάσεις μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις εγγραφές,
όταν για σοβαρούς λόγους 'Ελληνες ή αλλοδαποί αδυνατούν να καταθέσουν ή καταθέτουν
ελλιπή δικαιολογητικά.
6. Τα αδήλωτα νήπια (άρθρο 3 Ν.Δ. 762/70) και όσα δεν είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα
ή Δημοτολόγια εγγράφονται ύστερα από δήλωση του γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια,
με την οποία δηλώνεται η νόμιμη ηλικία. Στη συνέχεια, με τη συνεργασία του/της
προϊσταμένου/νης του νηπιαγωγείου και των γονέων ή κηδεμόνων, γίνονται οι
απαραίτητες ενέργειες για να εγγραφούν στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας.
7. Νήπια, τα οποία για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους καθώς και για λόγους υγείας που
πιστοποιούνται με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου δεν
μπορούν να παρακολουθήσουν την Α` τάξη του δημοτικού, παραμένουν για μια ακόμη
χρονιά στο νηπιαγωγείο, ύστερα από δήλωση του γονέα. Επανάληψη φοίτησης στο
νηπιαγωγείο για ένα έτος γίνεται ακόμη όταν διαπιστώνεται από ιατροπαιδαγωγική
υπηρεσία ή το σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής ότι το νήπιο παρουσιάζει σοβαρές
δυσκολίες για να παρακολουθήσει τα μαθήματα της Α` τάξης του δημοτικού και εφόσον οι
γονείς του το επιθυμούν.
8. Οι εγγραφές στις μονάδες ειδικής αγωγής γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν για τη φοίτηση στις μονάδες αυτές.
9. Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων εγγραφής νηπίων είναι μεγαλύτερος του
αριθμού των θέσεων του νηπιαγωγείου και εφόσον οι κτιριακές συνθήκες το επιτρέπουν,
είναι δυνατό να λειτουργήσουν περισσότερα τμήματα νηπίων, ανεξάρτητα από την
οργανικότητα του νηπιαγωγείου, ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου Δ/νσης ή
Γραφείου Εκπ/σης η οποία επικυρώνεται από το αρμόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό
Συμβούλιο.
10. Καταρχήν γίνονται δεκτά τα νήπια της πρώτης ηλικίας. 'όταν ο αριθμός των
υποψηφίων δεν επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων γίνεται κλήρωση. Στις
περιπτώσεις που ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις της Α` ηλικίας και παραμένουν ακόμη
κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται από νήπια Β` ηλικίας κι αν οι αιτήσεις είναι πολλές
γίνεται κλήρωση.
11. Η κλήρωση γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τις 15 Ιουνίου, αφού ληφθεί
υπόψη η παράγραφος 12 αυτού του άρθρου, ενώπιον επιτροπής που αποτελείται από το
διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου και δύο εκπροσώπους των παρευρισκόμενων
γονέων και κηδεμόνων. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό με τη σειρά κλήρωσης, το οποίο
υποβάλλεται στον προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης. Με βάση τη σειρά
κλήρωσης γίνεται η εγγραφή στο νηπιαγωγείο, καθώς και η πλήρωση των κενών θέσεων
που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
12. Κατ' εξαίρεση και χωρίς κλήρωση εγγράφονται τα παρακάτω νήπια των δύο ηλικιών:
α) Τα δίδυμα αδέρφια εφόσον έχει κληρωθεί ο ένας από αυτούς.
β) Τα τέκνα πολυτέκνων , αφού ληφθεί υπόψη η παρ. 10 του παρόντος άρθρου.
γ) Τα τέκνα των νηπιαγωγών που διδάσκουν στο νηπιαγωγείο και των άλλων
εκπαιδευτικών που εργάζονται σε συστεγαζόμενα με το νηπιαγωγείο σχολεία.
13. Στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται από τους/τις
προϊσταμένους/νες των νηπιαγωγείων και η κατανομή των νηπίων γίνεται από το
διδακτικό προσωπικό, όταν ο αριθμός των νηπίων δεν απαιτεί κλήρωση. Η κατανομή
γίνεται με τρόπο ώστε στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία να εγγράφεται ο ίδιος αριθμός
νηπίων Α' και Β` ηλικίας και περίπου ίδιος αριθμός από τα δύο φύλα. Η κλήρωση στα
συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία γίνεται με τη διαδικασία που καθορίζεται από την παράγραφο
11 αυτού του άρθρου. Στην επιτροπή μαζί με τους εκπροσώπους των γονέων
συμμετέχουν όλοι οι διδάσκοντες στα νηπιαγωγεία.
14. Σε περίπτωση συνεχούς απουσίας νηπίου πέραν του διμήνου και αφού ο γονέας ή οκηδεμόνας δεν ανταποκρίθηκαν στις ειδοποιήσεις της Προϊσταμένης του νηπιαγωγείου, η
θέση πληρώνεται από άλλο νήπιο που περιλαμβάνεται στη σχετική κατάσταση .
15. όταν ένα νήπιο γίνει δεκτό για εγγραφή σε νηπιαγωγείο που λειτουργεί με
εναλλασσόμενο ωράριο και αδέρφια του είναι μαθητές σχολείου που λειτουργεί πλησίον
του νηπιαγωγείου ή συστεγάζεται με αυτό, το νήπιο εγγράφεται σε νηπιαγωγείο ή τμήμα
νηπιαγωγείου που έχει το ίδιο ωράριο εργασίας με το παραπάνω σχολείο.
16. Εγγραφή νηπίου σε άλλο νηπιαγωγείο (μετεγγραφή) επειδή άλλαξε ο τόπος κατοικίας
του ή για άλλους ειδικούς λόγους γίνεται ή με την προσκόμιση εκ νέου των
δικαιολογητικών της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου ή με βεβαίωση του/ης
προϊσταμένου/νης του νηπιαγωγείου ότι όλα τα δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί και έγινε
κανονική εγγραφή. Αν στο νηπιαγωγείο έχουν πληρωθεί οι θέσεις και συγχρόνως δεν
έχουν ικανοποιηθεί όλες οι αιτήσεις εγγραφής, το νήπιο που προέρχεται από μετεγγραφή
εγγράφεται στο τέλος της κατάστασης αναμονής που αφορά την ηλικία του.
17. Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης, μπορεί να γίνει
ομαδική μετεγγραφή νηπίων από ένα νηπιαγωγείο σε άλλο κοντινό, κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους, για λόγους αποσυμφόρησης, όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός νηπίων στο
πρώτο και μικρός στο δεύτερο ή για λόγους αναδιάρθρωσης και ανακατανομής των
σχολικών περιφερειών. Η επιλογή των νηπίων που θα μετεγγραφούν γίνεται μετά από
κλήρωση, την οποία διενεργεί το σχολικό συμβούλιο. Η κλήρωση γίνεται μόνο στην
περίπτωση που το σύνολο του αριθμού των μετεγγραφομένων νηπίων υπολείπεται ή
υπερτερεί του αριθμού των αιτήσεων των γονέων που εκουσίως θέλουν να μετακινήσουν
τα παιδιά τους. Αν δεν υπάρχει σύλλογος γονέων, την κλήρωση διενεργεί επιτροπή
παρόμοια με αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου. Η εγγραφή
στο νέο νηπιαγωγείο γίνεται με βάση τη βεβαίωση του/της προϊσταμένου/νης του
νηπιαγωγείου (υπόδειγμα 2ο) του νηπιαγωγείου από το οποίο προέρχονται τα νήπια.
18. Η διαδικασία εγγραφής στα πειραματικά νηπιαγωγεία ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

'Αρθρο 8
Ημερήσιο και αναλυτικό πρόγραμμα
1. Το αναλυτικό πρόγραμμα των νηπιαγωγείων ορίζεται με Προεδρικά Διατάγματα, τα
οποία εκδίδονται για το σκοπό αυτό. Παρεμβάσεις και ειδικές ρυθμίσεις που αφορούντα
αναλυτικά προγράμματα μπορούν να γίνονται με υπουργικές αποφάσεις.
'Αρθρο 9
`Ελεγχος και εκτίμηση της ανάπτυξης των νηπίων - Παιδαγωγικές συναντήσεις -
Συνεργασία με την οικογένεια
1. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ανάπτυξης του νηπίου από το/τη νηπιαγωγό
στηρίζεται:
α. Στις πληροφορίες που παρέχει η οικογένεια για το ιστορικό της ανάπτυξης του νηπίου
και την εκτίμηση της συμπεριφοράς του στο οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον.
β. Στη συνεχή παρατήρηση της συμπεριφοράς των στάσεων και των δραστηριοτήτων του
νηπίου, όπως αυτή εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής και της καθημερινής
εργασίας στο νηπιαγωγείο.
γ. Στις εκτιμήσεις του/της νηπιαγωγού για το βαθμό ανταπόκρισης του νηπίου στους
επιμέρους στόχους του επίσημου αναλυτικού προγράμματος.
2. Πέντε ημέρες πριν από τη λήξη του τριμήνου και όποτε προκύψει ανάγκη, σε κάθε
νηπιαγωγείο πραγματοποιούνται, εκτός διδακτικού ωραρίου, συσκέψεις του διδακτικού
προσωπικού, όπου εκτιμάται η πρόοδος των νηπίων, ανταλλάσσονται απόψεις και
χαράσσονται οι γενικές κατευθύνσεις της λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Στις συσκέψεις
αυτές μπορεί να πάρει μέρος και ο Σχολικός Σύμβουλος ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος, όποτε
καλούνται από το διδακτικό προσωπικό ή οι ίδιοι το επιθυμούν.
3. α. Η ενημέρωση είναι δικαίωμα των γονέων, αλλά και υποχρέωση και καθήκον των
εκπαιδευτικών. Γίνεται εκτός διδακτικού ωραρίου, μετά από πρόσκληση εκ μέρους του/της
νηπιαγωγού, σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων καικηδεμόνων.
β. Η ενημέρωση γίνεται συλλογικά όταν πρόκειται για γενικά θέματα και για θέματα
λειτουργίας του νηπιαγωγείου και προσωπικά όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν
συγκεκριμένο νήπιο.
4. Ο/η νηπιαγωγός ορίζει μία φορά το μήνα ή και συχνότερα αν αυτός το κρίνει
απαραίτητο, ημέρα συνεργασίας με τους γονείς, η οποία γίνεται σε ώρες εκτός διδακτικού
ωραρίου, που αποφασίζεται από το διδακτικό προσωπικό, αναγράφεται στο βιβλίο
πρακτικών και ανακοινώνεται στους γονείς. Αυτονόητο είναι ότι ο/η νηπιαγωγός δέχεται
και εκτάκτως σε συνεργασία γονείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
5. Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων νηπίων που παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, ο/η
νηπιαγωγός μπορεί να συνεργάζεται ακόμη και εντός της αίθουσας διδασκαλίας με τους
γονείς αυτών των νηπίων ή με άτομα που κρίνονται ειδικά για την περίπτωση ή μπορούν
να προσφέρουν ειδική βοήθεια, όταν ο ίδιος ή ο/η σχολικός/ή σύμβουλος Προσχολικής
Αγωγής το κρίνουν απαραίτητο.
'Αρθρο 10
Συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία
1. Τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία έχουν τη διοικητική τους αυτοτέλεια και λειτουργούν με
τις ίδιες προϋποθέσεις, τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη σε ποιο ανήκει το διδακτήριο. Προνομιακή λειτουργία ενός από τα συστεγαζόμενα
ολιγοθέσια ή πολυθέσια νηπιαγωγεία, με το αιτιολογικό ότι σ' αυτό ανήκει το διδακτήριο,
δεν επιτρέπεται. από τη στιγμή που αρχίζει η συστέγαση, λειτουργούν όλα με τις ίδιες
συνθήκες ωραρίου εργασίας, χρησιμοποίησης γραφείων, αιθουσών, λοιπών χώρων και
λαμβάνονται τα μέτρα εκείνα που εξασφαλίζουν την ισοτιμία των νηπιαγωγείων και τη
φοίτηση των νηπίων σε ισοπληθή τμήματα.
2. Στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία που φοιτούν νήπια ειδικών κατηγοριών (όπως παιδιά
που φιλοξενούνται σε ιδρύματα, τσιγγανοπαίδες, παλιννοστούντες, αλλοδαποί κ.ά.), αυτά
κατανέμονται ισομερώς σε όλα τα τμήματα των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων.
3. `Οταν ο αριθμός των νηπίων δεν επιτρέπει τη λειτουργία των συστεγαζόμενων
νηπιαγωγείων σύμφωνα με την οργανικότητα τους, με απόφαση του προϊσταμένου Δ/νσης
ή Γραφείου Π.Ε. που επικυρώνεται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
πρωτοβάθμιας εκπ/σης, μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία τμήματος ή τμημάτων, ανάλογα
με τον αριθμό των φοιτώντων νηπίων.
Η κατανομή των νηπίων αυτών των τμημάτων στα υπόλοιπα τμήματα των
συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων γίνεται από το σύλλογο διδασκόντων, με κριτήρια που
προκαθορίζονται και αφού ληφθεί υπόψη η παράγραφος 13 του άρθρου 7 του παρόντος
Π.Δ., και οι μετακινήσεις που θα χρειαστούν να γίνουν από νηπιαγωγείο σε νηπιαγωγείο
πραγματοποιούνται χωρίς την αίτηση του γονέα.
4. Τα συστεγαζόμενα νηπ/γεία που ακολουθούν κοινό ωράριο εργασίας (συλλειτουργούν)
μπορούν να έχουν κοινή λειτουργία και κοινές εκδηλώσεις.
Λαμβάνονται επίσης όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται οι ίδιες σχολικές
συνθήκες για τα νήπια και οι ίδιες εργασιακές σχέσεις για τους εκπ/κούς.
Το ίδιο συμβαίνει και όταν τμήμα ενός νηπ/γείου έχει παράλληλη λειτουργία με άλλο
νηπιαγωγείο.
5. Το διδακτικό προσωπικό και το σχολικό συμβούλιο των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων
συνέρχονται σε κοινές συνεδριάσεις. Σκοπός των κοινών συνεδριάσεων,. στις οποίες
προεδρεύουν εκ περιτροπής οι προϊστάμενοι/νες των νηπιαγωγείων, είναι η καλλιέργεια
πνεύματος συνεργασίας, ώστε τα νηπιαγωγεία να λειτουργούν ως ενιαία σχολική μονάδα,
καθώς και η επίτευξη των στόχων του νηπιαγωγείου.
6. Σε περίπτωση που εκδηλώνονται διαφωνίες μεταξύ των συλλόγων των
συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων, την ευθύνη για την τελική πρόταση και απόφαση έχει,
ανάλογα με το θέμα, ο σχολικός σύμβουλος ή ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ/νσης ή
Γραφείου Εκπ/σης. Η πρόταση αυτή και η απόφαση δεν μπορούν να αφίστανται από τον
ενιαίο τρόπο λειτουργίας των νηπιαγωγείων σε ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις των
νηπιαγωγών και τις ίσες ευκαιρίες των νηπίων.
7. Με υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. του ΥπουργείουΠαιδείας μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία των
συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων.
8. Σε συστεγαζόμενα με δημοτικό σχολείο νηπιαγωγεία το διάλειμμα ρυθμίζεται σύμφωνα
με τις ανάγκες των νηπίων και όχι των μαθητών του δημ. σχολείου.
'Αρθρο 11
Θέματα λειτουργίας νηπιαγωγείων
1. Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων
α. Οι νηπιαγωγοί που εργάζονται στο ίδιο νηπιαγωγείο έχουν συνεχή επικοινωνία και
ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες που αφορούν την εργασία τους.
Πέραν αυτής της αυτονόητης συνεργασίας, ο σύλλογος διδασκόντων πραγματοποιεί
τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, όπως η παράγραφος 2 της περίπτωσης ΣΤ1 του
άρθρου 11 του Ν. 1566/85 ορίζει. Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή τακτικά συνεδριάζει
τουλάχιστον μια φορά στην αρχή του διδακτικού έτους και στο τέλος κάθε τριμήνου, όπως
και στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος Π.Δ. ορίζεται. `Εκτακτα ο σύλλογος
διδασκόντων συνεδριάζει κάθε φορά που οι συνθήκες το επιβάλλουν. Στις συνεδριάσεις
μπορούν να συμμετέχουν ο σχολικός σύμβουλος και ο αρμόδιος προϊστάμενος όταν αυτό
κρίνεται απαραίτητο.
β. Τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία διατηρούν την αυτοτέλειά τους και ο σύλλογος
διδασκόντων του καθενός πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες συνεδριάσεις. εκτός από
αυτές, πραγματοποιούνται κοινές συνεδριάσεις όλων των διδασκόντων των
συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων, για θέματα που αφορούν την κοινή λειτουργία τους και
τη συγκρότηση κοινών ομάδων που θα αναλάβουν καθήκοντα και αρμοδιότητες.
γ. Σε όλες τις συνεδριάσεις του διδακτικού προσωπικού, όπως και του σχολικού
συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά στο οικείο βιβλίο, όπου καταχωρούνται οποιεσδήποτε
αποφάσεις και υπογράφουν όσοι πήραν μέρος. 'όλες οι συνεδριάσεις γίνονται εκτός
διδακτικού ωραρίου.
2. Επιτήρηση νηπίων
α. Υπεύθυνος για την υποδοχή των νηπίων, την ασφαλή αποχώρησή τους και παραλαβή
τους από τους γονείς ή από το συνοδό που αυτοί έχουν ορίσει είναι ο/η νηπιαγωγός.
β. Με ευθύνη του/της νηπιαγωγού ενημερώνονται οι γονείς και οι κηδεμόνες για το
διδακτικό ωράριο και την υποχρέωση που έχουν για την παραλαβή των παιδιών με τη
λήξη των εκπ/κών δραστηριοτήτων. Για τα θέματα αυτά οι γονείς καταθέτουν σχετική
υπεύθυνη δήλωση. Σε έκτακτες περιπτώσεις οι γονείς μπορούν να παραλάβουν τα παιδιά
τους από το νηπιαγωγείο πριν τη λήξη των εκπ/κών δραστηριοτήτων.
γ. Υπεύθυνος για την επιτήρηση των παιδιών στα διαλείμματα είναι ο/η νηπιαγωγός, ο
οποίος παίρνει όλα τα μέτρα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των νηπίων,
τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την
ασφάλειά τους.
3. Διδακτικές επισκέψεις
α. Οι διδακτικές επισκέψεις σε διάφορους χώρους έχουν ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και
μορφωτικό σκοπό, όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα, πραγματοποιούνται
εντός ωραρίου εργασίας και είναι ενταγμένες στον προγραμματισμό του νηπιαγωγείου.
Στις περιπτώσεις που γίνεται χρήση μεταφορικού μέσου, απαιτείται η έγκριση του
Προϊσταμένου της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης.
β. Στις επισκέψεις, οι οποίες δεν είναι περισσότερες από μία κατά μήνα, μπορεί να
συμμετέχει όλο το νηπιαγωγείο ή ένα τμήμα. Πραγματοποιούνται ύστερα από απόφαση
του συλλόγου διδασκόντων και έγκαιρη ενημέρωση, γραπτή ή προφορική, του σχολικού
συμβούλου και του προϊσταμένου Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης. Στον προγραμματισμό του
νηπιαγωγείου εντάσσονται και οι ολιγόωρες έξοδοι των νηπίων για την κάλυψη των
αναγκών του αναλυτικού προγράμματος.
γ. Οι έξοδοι από το νηπιαγωγείο, με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων και για
τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτά (τα εδάφια), γίνονται με ευθύνη του/της
νηπιαγωγού και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση και η επαρκής
επίβλεψη των νηπίων. Η συμμετοχή γονέων σ' αυτές είναι δυνατή, εφόσον ο/η
νηπιαγωγός κρίνει ότι συμβάλλουν στην καλύτερη επιτήρηση των παιδιών. δ. `Οσα νήπια δεν παίρνουν μέρος στις εξόδους δεν προσέρχονται στο νηπιαγωγείο την
ημέρα αυτή, μετά από έγκαιρη ενημέρωση των γονέων τους.
ε. Ημερήσιες ή πολυήμερες εκδρομές δεν πραγματοποιούνται από τα νηπιαγωγεία.
4. Σχολική ζωή - Πολιτισμός α. Μέρος της σχολικής ζωής αποτελούν οι αναφερόμενες
στην προηγούμενη παράγραφο διδακτικές επισκέψεις και έξοδοι, καθώς και κάθε είδους
εκδηλώσεις και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του
νηπιαγωγείου και του αναλυτικού προγράμματος και φέρνουν το παιδί σε επαφή και
επικοινωνία με τη σύγχρονη πραγματικότητα και με έργα πολιτισμικής αξίας.
β. Στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισμού πραγματοποιούνται επισκέψεις και
εκδηλώσεις στο χώρο του νηπιαγωγείου κλιμακίων ή μεμονωμένων καλλιτεχνών
μουσικής, θεάτρου, χορού, εικαστικών τεχνών και άλλων ειδικών.
γ. Η συμμετοχή των νηπίων στις εκδηλώσεις για τις εθνικές ή άλλες εορτές και στην
καθημερινή ομαδική προσευχή, καθώς και η οργάνωση εκθέσεων με έργα των παιδιών,
αποτελούν επίσης μέρος της σχολικής ζωής και του πολιτισμού. Τα νήπια που ανήκουν σε
άλλο δόγμα ή άλλο θρήσκευμα δεν συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή και στις
εκδηλώσεις θρησκευτικού περιεχομένου, εφόσον οι γονείς τους το ζητήσουν με γραπτή
δήλωση. Συμμετέχουν όμως στον εορτασμό των εθνικών επετείων και στις άλλες
εκδηλώσεις του νηπιαγωγείου.
5. Νηπιαγωγεία εφαρμογής νέων προγραμμάτων
α. Με πρόταση του σχολικού συμβούλου Προσχολικής Αγωγής και σύμφωνη γνώμη του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μπορούν να εφαρμόζονται, μετά από έγκριση του Υπουργού
Παιδείας, σε νηπιαγωγεία της Περιφέρειας δοκιμαστικά νέα προγράμματα ή νέες μορφές
λειτουργίας νηπιαγωγείου.
β. Με πρόταση της Δ/νσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας ή του Παιδαγωγικού
ινστιτούτου ή Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου, μπορούν να επιλέγονται
νηπιαγωγεία περιφερειών ή νομών ή μεμονωμένα νηπιαγωγεία για εφαρμογή
προγραμμάτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, καθώς και για δοκιμαστική
χρήση παιδαγωγικού υλικού και εφαρμογή ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων.
6. Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου
α. από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου γίνονται οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες και ο
προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου, ώστε στις 11 του ίδιου μήνα να αρχίζει
απρόσκοπτα το διδακτικό έργο, όπως : (1) Σεμινάρια - συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
(σχετική ή παράγραφος 3 του επόμενου άρθρου) (2) Συνεδριάσεις του διδακτικού
προσωπικού για τη σύνταξη του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και του
ημερήσιου προγράμματος, την ανάθεση αρμοδιοτήτων κλπ. (3) Συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες (συστεγαζόμενα σχολεία, τοπική αυτοδιοίκηση, σχολικό συμβούλιο,
σχολική επιτροπή, δημοτική επιτροπή παιδείας κ.ά.) για την πραγματοποίηση πιθανών
επισκευών, αποκατάσταση ζημιών και γενικά για την αντιμετώπιση διδακτηριακών και
άλλων προβλημάτων που έχουν σχέση με τη λειτουργία του νηπιαγωγείου (4) Ρύθμιση
εκκρεμών θεμάτων εγγραφών και παραλαβής διδακτικού υλικού (5) Οποιαδήποτε
προπαρασκευαστική εργασία
β. Από 16 μέχρι 21 Ιουνίου πραγματοποιούνται : (1) Συσκέψεις και σεμινάρια με το
σχολικό σύμβουλο (σχετική η παράγραφος 3 του επόμενου άρθρου) (2) Συσκέψεις του
διδακτικού προσωπικού, κατά τις οποίες γίνεται ο απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου
και καταγράφονται προτάσεις για τη βελτίωσή του. Στις συσκέψεις αυτές μπορεί να
παρίσταται και ο/η σχολικος/ή σύμβουλος (3) Παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού (4)
Σύνταξη και υποβολή εντύπων (5) Οποιαδήποτε εργασία που αναφέρεται στο επόμενο
διδακτικό έτος και διευκολύνει τη λειτουργία του νηπιαγωγείου.
γ. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να γίνονται συσκέψεις του
συλλόγου διδασκόντων, οι οποίες αφορούν την πορεία, τον προγραμματισμό και τον
απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου, πέραν αυτών που προβλέπονται από το άρθρο 9 και
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αυτού του Π.Δ.

'Αρθρο 12
Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
1. Με απόφαση του/της σχολικού συμβούλου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχήςμπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι και δύο (2) ημέρες κατά τη διάρκεια του σχολικού
έτους για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων του συνόλου των
νηπιαγωγών της Περιφέρειας ή ομάδων νηπιαγωγών. Για τις συναντήσεις αυτές
ενημερώνεται ο Νομάρχης και ο αρμόδιος προϊστάμενος.
2. Με πρωτοβουλία του/της σχολικού συμβούλου πραγματοποιούνται συσκέψεις με
νηπιαγωγούς ενός ή περισσότερων νηπιαγωγείων σε ώρες που δεν εμποδίζεται η διδακτική
εργασία, πέραν αυτών που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 9 αυτού του
Π.Δ., για ανταλλαγή απόψεων και εξέταση θεμάτων που συνδέονται με τον
προγραμματισμό και το επιτελούμενο εκπαιδευτικό έργο.
3. Εντός του χρονικού διαστήματος 2 έως 9 Σεπτεμβρίου και 16 έως 20 Ιουνίου
πραγματοποιούνται συσκέψεις και σεμινάρια από το σχολικό σύμβουλο, τα οποία
παρακολουθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το εδάφιο στ της παραγράφου 1 του
άρθρου 55 του Ν. 1566/85, πέραν των προβλεπομένων από τις προηγούμενες
παραγράφους αυτού του άρθρου.
Η συμμετοχή των εκπ/κών στις συναντήσεις και συσκέψεις, στις οποίες καλούνται από το
σχολικό σύμβουλο, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το εδάφιο στ' της παραγράφου 1 του
άρθρου 55 του Ν. 1566/85.
'Αρθρο 13
Τελικές διατάξεις
1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ισχύουν για τα νηπιαγωγεία
δημόσιας και ιδιωτικής εκπ/σης.
2. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα αυτού του Προεδρικού Διατάγματος
καταργείται.
3. Θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτό το Προεδρικό Διάταγμα εξακολουθούν να
διέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
4. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να
ισχύουν τα Προεδρικά Διατάγματα 484/77 και 498/81 και το άρθρο 4 του Π.Δ. 476/80.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 1998