Λέγομαι Μαρία Λιάπη και υπηρετώ στο 4o Νηπιαγωγείο Βασιλικού Χαλκίδας

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

«Ειρήνη» - Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα

EUROPA - EUROPA - Η ΕΕ:Παιχνίδια για παιδιά

EUROPA - EUROPA - Η ΕΕ: Τι ακριβώς είναι;: EUROPA - EUROPA - Η ΕΕ: Τι ακριβώς είναι;

CRC Top Ten Cartoons Identity

CRC Top Ten Cartoons Freedom from child labour

Ένα νανούρισμα για τα δικαιώματά του παιδιού

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Εκπαίδευση - UnicefUNICEF - Κάθε παιδί πρέπει να έχει την ευκαιρία να λάβει μια ποιοτική εκπαίδευση
Φωτογραφία ©UNICEF/HQ05-0323/Josh Estey

Εκπαίδευση για όλα τα Παιδιά

Φανταστείτε έναν κόσμο όπου κάθε παιδί έχει την ευκαιρία να λάβει μια ποιοτική εκπαίδευση. Όπου όλα τα παιδιά έχουν ίσες ευκαιρίες να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες ώστε όταν ενηλικιωθούν να μπορούν να κερδίσουν τη θέση τους στη ζωή με αξιοπρέπεια. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου κανένα κορίτσι δεν είναι από τη γέννησή του καταδικασμένο σε μια ζωή γεμάτη διακρίσεις, κινδύνους και χαμένες ευκαιρίες.
Στη UNICEF εργαζόμαστε για να γίνει αυτός ο κόσμος πραγματικότητα. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά - ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο ή τις συνθήκες - απολαμβάνουν του δικαιώματός τους σε μια ποιοτική εκπαίδευση.
Για το σκοπό αυτό, η UNICEF υποστηρίζει καινοτόμα προγράμματα και πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στα περισσότερο περιθωριοποιημένα και ευάλωτα παιδιά του κόσμου, ιδιαίτερα των κοριτσιών, παιδιών με ειδικές ανάγκες, μειονοτήτων, παιδιών που ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές, που βιώνουν τις συνέπειες συρράξεων ή φυσικών καταστροφών, των παιδιών που υποφέρουν τις επιπτώσεις του AIDS.
Η UNICEF βοηθά τα κράτη, τις κοινότητες και τους γονείς να αποκτήσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τα παιδιά. Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των παιδιών στη δωρεάν, υποχρεωτική ποιοτική εκπαίδευση, ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας ανθρωπιστικής κρίσης, κατά την περίοδο αποκατάστασης μετά από μια κρίση ή ακόμα και κάτω από ασταθείς και δύσκολες περιστάσεις. Δίδεται ιδιαίτερο βάρος στην ισότητα των φύλων και στην εξάλειψη κάθε είδους ανισοτήτων.
Συνεργαζόμενοι με ένα ευρύ φάσμα τοπικών, εθνικών και διεθνών εταίρων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για την εκπαίδευση και την ισότητα των φύλων που τέθηκαν στη Διακήρυξη της Χιλιετίας και τη Διακήρυξη για την Εκπαίδευση για Όλους και για να γίνουν οι ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας για όλους.
Οι προτεραιότητές μας υπαγορεύονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και μια σειρά από άλλες διεθνώς συμφωνηθείσες δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, της Εκπαίδευσης για Όλους και της πρωτοβουλίας Ένας Κόσμος για τα Παιδιά.
 • Προσφέροντας εκπαίδευση στα παιδιά, παρέχουμε στην επόμενη γενιά τα εργαλεία για την καταπολέμηση της φτώχειας και την πρόληψη των ασθενειών.
 • Η UNICEF υποστηρίζει την παροχή πρόσβασης σε μια υψηλής ποιότητας, φιλική, βασική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, με έμφαση στην ισότητα των φύλων και την εξάλειψη κάθε είδους ανισοτήτων.
Η εκπαίδευση των κοριτσιών ειδικότερα, έχει «πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα». Τα μορφωμένα κορίτσια είναι πιο πιθανό να παντρευτούν αργότερα και να έχουν λιγότερα παιδιά, τα οποία με τη σειρά τους θα είναι πιο πιθανό να επιβιώσουν και να έχουν καλύτερη διατροφή και μόρφωση. Οι μορφωμένες γυναίκες είναι πιο παραγωγικές στο σπίτι και καλύτερα αμειβόμενες στο χώρο εργασίας και περισσότερο σε θέση να συμμετέχουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή καθώς και στη λήψη αποφάσεων.
Κύρια στοιχεία για την κατάσταση της εκπαίδευσης παγκοσμίως:
 • Πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
  Ο αριθμός των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας που είναι εκτός σχολείου μειώθηκε συνολικά από 100 εκατομμύρια σε 58 εκατομμύρια μεταξύ 2000 και 2012, όμως η πρόοδος έχει σταματήσει από το 2007. Παγκοσμίως, το 91% των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας γράφτηκαν στο σχολείο το 2012. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στη Δυτική και Κεντρική Αφρική, όπου τα ποσοστά εγγραφής είναι 73%.
 • Πρόσβαση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  Παγκοσμίως, τα τέσσερα στα πέντε παιδιά πρώτης δευτεροβάθμιας σχολικής ηλικίας εγγράφονται στο σχολείο. Πολλές χώρες έχουν δεσμευθεί πέραν της επίτευξης καθολικής πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και περιλαμβάνουν στους εθνικούς στόχους και αρκετά χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 83% των παιδιών πρώτης δευτεροβάθμιας σχολικής ηλικίας φοιτούν είτε στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με πτώση του ποσοστού στο 70% στις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Από το 2000 έως το 2012, ο αριθμός των παιδιών πρώτης δευτεροβάθμιας σχολικής ηλικίας που είναι εκτός σχολείου μειώθηκε από 97 εκατομμύρια σε 63 εκατομμύρια. Η πρόοδος όμως έχει επιβραδυνθεί από το 2007. Το πρόβλημα της εγγραφής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι μεγαλύτερο στην υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασία.
 • Αλφαβητισμός
  Ο αλφαβητισμός μεταξύ των νέων αυξάνεται, αλλά οι νέες γυναίκες υστερούν.
  Τα ποσοστά αλφαβητισμού μεταξύ των νέων (ηλικίας 15 έως 24 ετών) και των ενηλίκων αποτελούν το δείκτη του εκπαιδευτικού συστήματος. Η γενική τάση είναι θετική, χάρη στην επέκταση των εκπαιδευτικών ευκαιριών.
  Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό αλφαβητισμού των νέων αυξήθηκε από 83% σε 89% μέσα σε δύο δεκαετίες, ενώ ο αριθμός των αναλφάβητων νέων μειώθηκε από 170 εκατομμύρια (1985) σε 126 εκατομμύρια (2012). Παραμένουν παρόλα αυτά ανισότητες κατά περιφέρεια ή μεταξύ των φύλων. Ο αλφαβητισμός παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες τα οποία είναι υψηλότερα στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Κατά τα τελευταία έτη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι νέες γυναίκες αντιπροσώπευαν το 61% του συνολικού αναλφάβητου πληθυσμού της νεολαίας.


Σύμβαση για τα δικαιώματα του ΠαιδιούH Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του ΠαιδιούΤο 1989 γεννήθηκε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Convention on the Rights of the Child).
Η Σύμβαση είναι μια διεθνής συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λέει πως όλα τα παιδιά γεννιούνται με βασικές ελευθερίες και δικαιώματα.
Μια τέτοια συνθήκη αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ ανθρώπων ή κρατών όπου όλοι συμφωνούν να υπακούουν στον ίδιο νόμο. Η Σύμβαση καθορίζει το εύρος των δικαιωμάτων τα οποία οφείλουν να απολαμβάνουν τα παιδιά οπουδήποτε. Θέτει τις βασικές προϋποθέσεις για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους και είναι ο πρώτος παγκόσμιος, νομικά δεσμευτικός, κώδικας δικαιωμάτων των παιδιών στην ιστορία.
Η UNICEF καθοδηγείται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και αγωνίζεται να καταστήσει τα δικαιώματα των παιδιών ως αταλάντευτες ηθικές αρχές και διεθνές πρότυπο συμπεριφοράς.
Σήμερα ζούμε σε ένα κόσμο όπου σχεδόν όλοι συμφωνούν πως οποιοσδήποτε κάτω των 18 ετών είναι παιδί και έχει δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και προστασία. Όμως, κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε και στο παρελθόν. Μόνο μετά την 20η Νοεμβρίου του 1989 όταν η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, άρχισε η ανθρωπότητα να επωφελείται από μια δέσμη δικαιωμάτων για όλα τα παιδιά και τους νέους.
Σήμερα, 193 χώρες έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. Στην πραγματικότητα, μόνο δύο χώρες στον κόσμο - Η Σομαλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες - δεν έχουν δώσει στη Σύμβαση νομική ισχύ, αν και οι δύο την έχουν υπογράψει.

Μάθε για τη Σύμβαση
Γνώρισε τα Δικαιώματά σου

Η Σύμβαση είναι η πιο ευρέως αποδεκτή συμφωνία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Περιγράφει τα δικαιώματά σου και το πως αυτά πρέπει να τηρούνται στα 54 της άρθρα, καθώς και σε δύο μεταγενέστερα προαιρετικά πρωτόκολλα.
Η Σύμβαση καθορίζει με σαφήνεια πως οι γονείς έχουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών.
Στο κείμενό της ενθαρρύνει τους γονείς να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα δικαιωμάτων με τα παιδιά τους "με τρόπο που ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του" (άρθρο 5). Οι γονείς, που γνωρίζουν και διαισθάνονται το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού τους, θα το κάνουν αυτό με φυσικό τρόπο. Τα θέματα που συζητούν, ο τρόπος με τον οποίο απαντούν σε ερωτήσεις και οι πειθαρχικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν, θα διαφέρουν ανάλογα με το αν το παιδί είναι 3, 9 ή 16 ετών.
Η Σύμβαση δηλώνει πως οποιοσδήποτε κάτω των 18 ετών (ο ορισμός του παιδιού), ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, θρησκείας ή πιθανής αναπηρίας, χρειάζεται ειδική φροντίδα και προστασία επειδή τα παιδιά είναι συχνά τα περισσότερο ευάλωτα άτομα.
Είστε εκπαιδευτικός, γονιός, επιμορφωτής και θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματα των παιδιών;
Δείτε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό και ζητήστε αυτό που χρειάζεστε
Μάθετε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και προωθούν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού:
Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους
Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών

Οι Βασικές Αρχές της Σύμβασης

Παρότι η Σύμβαση έχει συνολικά 54 άρθρα, διέπεται από τέσσερις θεμελιώδεις αρχές:
 • Μη-Διάκριση (άρθρο 2): Δεν πρέπει ούτε να επωφελείσαι, ούτε να υποφέρεις εξ' αιτίας φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, ή εθνικής, κοινωνικής ή εθνοτικής καταγωγής, ή εξ' αιτίας οποιασδήποτε πολιτικής ή άλλης θέσης, εξ' αιτίας της κοινωνικής σου θέσης ή της περιουσίας ή της οικογένειας στην οποία γεννήθηκες, ή επειδή έχεις κάποια αναπηρία.
 • Το Καλύτερο Συμφέρον του Παιδιού (άρθρο 3): Νόμοι και δράσεις που επηρεάζουν παιδιά πρέπει να θέτουν προτεραιότητα στο τι είναι το καλύτερο για σένα και να σε ωφελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Επιβίωση, Ανάπτυξη και Προστασία (άρθρο 6): Οι αρχές στη χώρα σου πρέπει να σε προστατεύουν και να βοηθούν ώστε να εξασφαλισθεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξή σου - φυσική, πνευματική, ηθική και κοινωνική.
 • Συμμετοχή (άρθρο 12): Έχεις το δικαίωμα να εκφράζεις τη γνώμη σου για τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σου και οι απόψεις σου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

H Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια

Μάθε τη Σύμβαση με απλά λόγια!

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Έκδοση φιλική προς τα παιδιά

- για το επίσημο κείμενο της Σύμβασης κάντε κλικ εδώ -
H Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Αυτά είναι τα δικαιώματά σου!Αν δεν τα γνωρίζεις, δεν θα ξέρεις ότι παραβιάζονται, γι' αυτό άρχισε να ερευνάς!
ΑΡΘΡΟ 1
Καθένας κάτω των 18 έχει αυτά τα δικαιώματα.
ΑΡΘΡΟ 2
Όλα τα παιδιά έχουν αυτά τα δικαιώματα, ανεξάρτητα από το ποιά είναι, που ζουν, τι κάνουν οι γονείς τους, τι γλώσσα μιλάνε, ποιά είναι η θρησκεία τους, αν είναι αγόρια ή κορίτσια, ποιές είναι οι παραδόσεις τους, αν έχουν κάποια αναπηρία, αν είναι πλούσια ή φτωχά. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται άδικα για κανένα λόγο.
ΑΡΘΡΟ 3
Όλοι οι ενήλικες πρέπει να κάνουν αυτό που είναι καλύτερο για σένα. Όταν οι μεγάλοι παίρνουν αποφάσεις, πρέπει να σκέφτονται τι συνέπειες θα έχουν αυτές τους οι αποφάσεις για τα παιδιά.
ΑΡΘΡΟ 4
Το κράτος έχει ευθύνη να εξασφαλίσει πως τα δικαιώματά σου προστατεύονται. Πρέπει να βοηθήσει την οικογένειά σου να προστατεύει τα δικαιώματά σου και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου θα μπορείς να μεγαλώσεις και να αναπτυχθείς πλήρως.
ΑΡΘΡΟ 5
Η οικογένειά σου έχει την ευθύνη να σε βοηθήσει να μάθεις να ασκείς τα δικαιώματά σου και να εξασφαλίσει πως τα δικαιώματά σου προστατεύονται.
ΑΡΘΡΟ 6
Έχεις δικαίωμα στη ζωή.
ΑΡΘΡΟ 7
Έχεις δικαίωμα να έχεις ένα όνομα και αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται επίσημα από το κράτος. Έχεις δικαίωμα σε μια εθνικότητα (να ανήκεις σε μια χώρα).
ΑΡΘΡΟ 8
Έχεις δικαίωμα σε μια ταυτότητα - ένα επίσημο αρχείο του ποιός/α είσαι. Κανείς δεν πρέπει να στο στερήσει αυτό.
ΑΡΘΡΟ 9
Έχεις το δικαίωμα να μένεις με τους γονείς (ή γονέα) σου, εκτός και αν αυτό είναι κακό για σένα. Έχεις το δικαίωμα να ζεις με μια οικογένεια που νοιάζεται για σένα.
ΑΡΘΡΟ 10
Αν ζεις σε διαφορετική χώρα από αυτή που μένουν οι γονείς σου, έχεις το δικαίωμα να είστε μαζί στο ίδιο μέρος.
ΑΡΘΡΟ 11
Έχεις το δικαίωμα να προστατεύεσαι από απαγωγή.
ΑΡΘΡΟ 12
Έχεις το δικαίωμα να πεις τη γνώμη σου και οι μεγάλοι να την ακούν και να την παίρνουν σοβαρά.
ΑΡΘΡΟ 13
Έχεις το δικαίωμα να ανακαλύπτεις πράγματα και να μοιράζεσαι τις σκέψεις σου με άλλους, μιλώντας, ζωγραφίζοντας, γράφοντας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός και αν αυτός βλάπτει ή προσβάλλει άλλους ανθρώπους.
ΑΡΘΡΟ 14
Έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις τη δική σου θρησκεία και τα πιστεύω. Οι γονείς σου θα πρέπει να σε βοηθήσουν να αποφασίσεις τι είναι σωστό και τι λάθος και ποιό είναι το καλύτερο για σένα.
ΑΡΘΡΟ 15
Έχεις το δικαίωμα να διαλέξεις τους φίλους σου και να συμμετέχεις ή να φτιάξεις ομάδες, φτάνει αυτό να μην βλάπτει άλλους.
ΑΡΘΡΟ 16
Έχεις δικαίωμα σεβασμού στην ιδιωτική σου ζωή.
ΑΡΘΡΟ 17
Έχεις το δικαίωμα να λαμβάνεις πληροφορίες που είναι σημαντικές για την ευημερία σου, από το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, βιβλία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες πηγές. Οι ενήλικες πρέπει να βεβαιωθούν πως οι πληροφορίες που λαμβάνεις δεν είναι βλαβερές και να σε βοηθήσουν να βρεις και να καταλάβεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.
ΑΡΘΡΟ 18
Έχεις το δικαίωμα να μεγαλώσεις με τους γονείς (ή γονέα) σου αν αυτό είναι δυνατό.
ΑΡΘΡΟ 19
Έχεις το δικαίωμα να προστατεύεσαι από το να πάθεις κακό ή να σε κακομεταχειριστούν, στο σώμα ή το μυαλό.
ΑΡΘΡΟ 20
Έχεις το δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και βοήθεια αν δεν μπορείς να ζήσεις με τους γονείς σου.
ΑΡΘΡΟ 21
Έχεις δικαίωμα σε φροντίδα και προστασία αν σε υιοθετήσουν ή σε αναλάβει ανάδοχη οικογένεια.
ΑΡΘΡΟ 22
Έχεις δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και βοήθεια αν είναι πρόσφυγας (εάν εξαναγκάστηκες να φύγεις από το σπίτι σου και ζεις σε άλλη χώρα), όπως και σε όλα τα άλλα δικαιώματα αυτής της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 23
Έχεις δικαίωμα σε ειδική εκπαίδευση και φροντίδα αν έχεις κάποια αναπηρία, καθώς και σε όλα τα άλλα δικαιώματα αυτής της Σύμβασης, ώστε να μπορείς να ζήσεις μια ολοκληρωμένη ζωή.
ΑΡΘΡΟ 24
Έχεις δικαίωμα στην καλύτερη δυνατή φροντίδα για την υγεία σου, καθαρό νερό να πιείς, θρεπτικό φαγητό, ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον και τις πληροφορίες που θα σε βοηθήσουν να μείνεις υγιής.
ΑΡΘΡΟ 25
Αν ζεις κάτω από τη φροντίδα άλλων ή σε άλλες καταστάσεις μακριά από το σπίτι σου, έχεις δικαίωμα να εξετάζονται τακτικά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζεις για να φανερωθεί αν είναι οι πιο κατάλληλες.
ΑΡΘΡΟ 26
Έχεις δικαίωμα για βοήθεια από το κράτος αν είσαι φτωχός ή βρίσκεσαι σε ανάγκη.
ΑΡΘΡΟ 27
Έχεις δικαίωμα σε φαγητό, ρούχα, ένα ασφαλές μέρος να ζήσεις και να ικανοποιούνται οι βασικές σου ανάγκες. Δεν πρέπει να μειονεκτείς με τρόπο που να μην μπορείς να κάνεις πολλά από τα πράγματα που κάνουν τα άλλα τα παιδιά.
ΑΡΘΡΟ 28
Έχεις δικαίωμα σε εκπαίδευση καλής ποιότητας. Πρέπει να ενθαρρύνεσαι να πας στο σχολείο μέχρι την υψηλότερη τάξη που μπορείς.
ΑΡΘΡΟ 29
Η εκπαίδευσή σου πρέπει να σε βοηθάει να χρησιμοποιείς και να αναπτύξεις το ταλέντο και τις ικανότητές σου. Πρέπει επίσης να σε βοηθάει να μάθεις να ζεις με ειρήνη, να προστατεύεις το περιβάλλον και να σέβεσαι τους άλλους ανθρώπους.
ΑΡΘΡΟ 30
Έχεις το δικαίωμα να εξασκείς τις παραδόσεις σου, τη γλώσσα και τη θρησκεία σου - ή όποια άλλη επιλέξεις. Μειονότητες και ιθαγενείς ομάδες χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία αυτού του δικαιώματος.
ΑΡΘΡΟ 31
Έχεις δικαίωμα στο παιχνίδι και την ξεκούραση.
ΑΡΘΡΟ 32
Έχεις δικαίωμα προστασίας από εργασία που σε βλάπτει και που είναι επιβλαβής για την υγεία και την εκπαίδευσή σου. Εάν εργάζεσαι, έχεις το δικαίωμα να είσαι ασφαλής και να πληρώνεσαι ικανοποιητικά.
ΑΡΘΡΟ 33
Έχεις δικαίωμα προστασίας από επιβλαβή ναρκωτικά και από το εμπόριο ναρκωτικών.
ΑΡΘΡΟ 34
Έχεις δικαίωμα σε μια ζωή ελεύθερη από σεξουαλική κακοποίηση.
ΑΡΘΡΟ 35
Κανείς δεν επιτρέπεται να σε απαγάγει ή να σε πουλήσει.
ΑΡΘΡΟ 36
Έχεις δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφή εκμετάλλευσης.
ΑΡΘΡΟ 37
Κανείς δεν επιτρέπεται να σε τιμωρήσει με σκληρό ή επιβλαβή τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 38
Έχεις δικαίωμα σε προστασία και ελευθερία από τον πόλεμο. Παιδιά κάτω των 15 ετών δεν μπορούν να αναγκαστούν να πάνε στο στρατό ή να συμμετέχουν σε πολέμους.
ΑΡΘΡΟ 39
Έχεις δικαίωμα σε βοήθεια αν πληγωθείς, αν παραμεληθείς ή αν σε κακομεταχειρισθούν.
ΑΡΘΡΟ 40
Έχεις δικαίωμα σε νομική υποστήριξη και δίκαια αντιμετώπιση από το δικαστικό σύστημα που σέβεται τα δικαιώματά σου.
ΑΡΘΡΟ 41
Εάν οι νόμοι της χώρας παρέχουν καλύτερη προστασία στα δικαιώματά σου από ότι τα άρθρα αυτής της Σύμβασης, τότε αυτοί οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται.
ΑΡΘΡΟ 42
Έχεις το δικαίωμα να γνωρίζεις τα δικαιώματά σου! Οι ενήλικες πρέπει να ξέρουν γι' αυτά τα δικαιώματα και να βοηθήσουν και σένα να τα μάθεις επίσης.
ΑΡΘΡΑ 43 έως 54
Αυτά τα άρθρα εξηγούν πως τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί όπως η UNICEF θα εργασθούν για να εξασφαλίσουν θα προστατεύονται τα δικαιώματα των παιδιών.

Διαδώστε αυτό το άρθρο της UNICEF στους φίλους σας, στα κοινωνικά δίκτυα

Tag Cloud

χολέραέμπολαμητέρααληθινές ιστορίεςισότητα των φύλωνυποσιτισμόςστρατολόγηση παιδιώνπεριβάλλονιλαράΝίγηραςΣομαλίαφτώχειαδιατροφήμέλος της UNICEFέκθεση UNICEFΙράκΟλυμπιακή Εκεχειρίασχολεία υπερασπιστέςκάρτες και δώρα UNICEFπεριοδικό ΚΟΣΜΟΣπρεσβευτές UNICEFανάπτυξη για τα παιδιάΕυρωπαϊκή Ένωσηρατσισμόςαντιμετώπιση του AIDSεθελοντές UNICEFUNICEF και Ολυμπιακόςδιεθνείς πρωτοβουλίεςδιάρροιαΣερβίαΝονός της UNICEFΝιγηρίαβίαΚεντροαφρικανική Δημοκρατίατα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουναθλητισμός και σπορΒοσνία-ΕρζεγοβίνηΑϊτήγυναίκες-κορίτσιαΝεπάλδίκτυα προστασίας των παιδιώνΕλλάδαεκδηλώσειςεκπαίδευση κοριτσιώνεπείγουσες ανάγκεςτηλεμαραθώνιος UNICEFληξιαρχική καταγραφήυποστηρικτές UNICEFμητρικός θηλασμόςεταιρική κοινωνική ευθύνηελονοσίαεμβολιασμοίAIDSπαιδική προστασίαραδιομαραθώνιος UNICEFπαιδιά με αναπηρίεςδικαιώματα του παιδιούπαιδική εκμετάλλευσηπαιδιά πρόσφυγεςπολιομυελίτιδαΣουδάνΣυρίαπαιδιά πολέμουΓάζαπαιδιά στην ΕλλάδαΟυκρανίαΦιλιππίνεςεκπαίδευσηπαιδική επιβίωσηπνευμονίανερό και υγιεινήΥεμένη

Ξεχωριστά Δώρα UNICEF

Παιδική προστασία - Unicef


UNICEF - Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να προστατεύονται από τη βία , την εκμετάλλευση και την κακοποίηση
Φωτογραφία ©UNICEF/HQ05-1247/Roger LeMoyne

Προστασία για όλα τα Παιδιά

Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να προστατεύονται από τη βία , την εκμετάλλευση και την κακοποίηση. Ωστόσο, εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο από κάθε κοινωνική τάξη, κάθε θρησκεία ή πολιτισμικό υπόβαθρο, υφίστανται τη βία, την εκμετάλλευση και την κακοποίηση κάθε μέρα. Εκατομμύρια ακόμα βρίσκονται σε κίνδυνο.
Η βία, η εκμετάλλευση και η κακοποίηση επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, βλάπτοντας την ικανότητά τους για μάθηση και κοινωνικοποίηση και επηρεάζοντας τη μετάβασή τους στην ενηλικίωση, με αρνητικές συνέπειες στη μετέπειτα ζωή τους.
Κάποια παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω φύλου, φυλής , εθνικής καταγωγής ή κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Συνήθως παιδιά με ειδικές ανάγκες, παιδιά που έχουν μείνει ορφανά, που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες ή άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες. Άλλοι κίνδυνοι για τα παιδιά σχετίζονται με τη ζωή και την εργασία στους δρόμους, με τις συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν σε ιδρύματα ή σε κοινότητες όπου η ανισότητα, η ανεργία και η φτώχεια είναι πολύ έντονες.
Οι φυσικές καταστροφές, οι ένοπλες συρράξεις και η προσφυγιά εκθέτουν τα παιδιά σε πρόσθετους κινδύνους. Τα παιδιά προσφύγων ή εσωτερικά εκτοπισμένων πληθυσμών, τα ασυνόδευτα παιδιά και τα παιδιά των μεταναστών διατρέχουν επίσης κινδύνους. Ο βαθμός του κινδύνου συνδέεται επίσης με την ηλικία. Τα μικρότερα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από ορισμένες μορφές βίας και οι κίνδυνοι μεταβάλλονται καθώς ενηλικιώνονται.
Η βία, η εκμετάλλευση και η κακοποίηση συχνά ασκείται από πρόσωπα στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των γονέων, άλλων μελών της οικογένειας, οικιακών βοηθών, εκπαιδευτικών, εργοδοτών, οργάνων της τάξης, κρατικών λειτουργών, αλλά και άλλων παιδιών. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των περιστατικών βίας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης έρχεται στο φως και διερευνάται και πολύ λίγοι δράστες λογοδοτούν.
Η βία, η εκμετάλλευση και η κακοποίηση συμβαίνει στο σπίτι, στο σχολικό περιβάλλον, στα ιδρύματα παιδικής φροντίδας, μέσα στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, στους χώρους εργασίας και στις κοινότητες σε όλα τα περιβάλλοντα και ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων ή φυσικών καταστροφών. Πολλά παιδιά εκτίθενται σε διάφορες μορφές βίας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, της ένοπλης βίας, της εμπορίας ανθρώπων, της παιδικής εργασίας, της βίας με βάση το φύλο, τον σχολικό εκφοβισμό, την παρενόχληση στον κυβερνοχώρο, τη βία των συμμοριών, πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός/αποκοπή των γυναικείων γεννητικών οργάνων, το γάμο σε παιδική ηλικία, τη σωματική ή και συναισθηματικά βίαιη πειθαρχία των παιδιών και άλλες επιβλαβείς πρακτικές.

Η πρωτοβουλία της UNICEF "Τέλος στη Βία κατά των Παιδιών"

Η βία καταστρέφει την παιδική ηλικία
Δεν υπάρχει χώρος για βία κατά των παιδιών στον 21ο αιώνα.
Ωστόσο, εξακολουθεί να καταστρέφει ζωές - σε κάθε χώρα και σε κάθε κοινωνική τάξη.
Πολύ συχνά όμως είναι ένα αόρατο πρόβλημα, διότι συμβαίνει μέσα στα σπίτια και τις οικογένειες και είτε οι άνθρωποι κάνουν πως δε το βλέπουν ή απλά δεν μπορούν να το καταγγείλουν εξαιτίας του φόβου ή του στιγματισμού.
Έτσι επειδή μεγάλο μέρος της βίας είναι κρυμμένο - και επειδή είναι πολύ συχνά γίνεται ανεκτή - οι αριθμοί δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος.
Τα σωματικά τραύματα ή μώλωπες εξαιτίας της βίας μπορεί να εξαφανιστούν, αλλά τα ψυχικά τραύματα δεν μπορούν. Η βία επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών, θέτει σε κίνδυνο την ικανότητά τους να μαθαίνουν και να κοινωνικοποιηθούν και υπονομεύει την ανάπτυξη τους ώστε να γίνουν λειτουργικοί ενήλικες και καλοί γονείς αργότερα στη ζωή τους.
Επιπλέον, δεν είναι μόνο μεμονωμένα παιδιά ή οικογένειες που επηρεάζονται, αλλά ολόκληρες κοινωνίες. Οι συνέπειες της βίας κατά των παιδιών μπορεί να εμποδίσουν την οικονομική ανάπτυξη, λόγω της απώλειας παραγωγικότητας, αναπηρίας και μειωμένης ποιότητας ζωής - παράγοντες οι οποίοι μπορεί να δυσχεράνουν ένα κράτος από το να αναπτυχθεί πλήρως. Οι συνέπειες αυτές επίσης, περνούν από τη μία γενιά στην επόμενη.
Καθώς η βία διεισδύει στον κοινωνικό ιστό όλο και περισσότερο και η κοινωνία χάνει την ευαισθησία της απέναντι στις επιπτώσεις της, βασιλεύει η ατιμωρησία. Αν κανείς δε μιλά για τη βία, αν κανείς δε ζητά την ανάληψη δράσης εναντίον της, οι δράστες πιστεύουν ότι οι πράξεις τους είναι ανεκτές και τα θύματα πιστεύουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέλος στη μιζέρια και τη φρίκη που βιώνουν.
Η προστασία των παιδιών βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής της UNICEF από την ίδρυσή της.
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που καθοδηγεί το έργο της UNICEF, ορίζει ότι κάθε παιδί, όπου και να ζει, έχει το δικαίωμα στη ζωή, την ανάπτυξη και πρέπει να προστατεύεται από κάθε μορφή βίας. Η αρχή της πρόληψης και της αντιμετώπισης, της βίας, της κακοποίησης και της εκμετάλλευσης των παιδιών, βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου στρατηγικού σχεδιασμού της UNICEF.
Η UNICEF πιστεύει πως κάθε δράση για την καταπολέμηση του φαινομένου της βίας δεν πρέπει να είναι μια μεμονωμένη προσπάθεια, αλλά μάλλον μια διαρκής προσπάθεια, που θα ρίχνει όλο και περισσότερο φως σε ένα θέμα που έχει παραμείνει αόρατο για πάρα πολύ καιρό. Έτσι ξεκίνησε την πρωτοβουλία «Τέλος στη Βία κατά των Παιδιών».

Η Βία κατά των Παιδιών είναι δουλειά όλων μας

Ένωσε τη φωνή σου μαζί μας
 • Η σιωπή δεν είναι αποδεκτή. Εάν γίνεις μάρτυρας βίας κατά ενός παιδιού και δεν κάνεις τίποτα, λες σε αυτό το παιδί πως αυτό που του συμβαίνει είναι αποδεκτό. Δείξε στα παιδιά ότι νοιάζεσαι.
 • Κανένα παιδί δεν αξίζει κακομεταχείρισης. Όλοι έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε για να μπει ένα τέλος στη βία ενάντια στα παιδιά. Πρέπει να τελειώσουμε με τα ταμπού και να κάνουμε τη βία - ιδιαίτερα τη σεξουαλική κακοποίηση - ένα ζήτημα που συζητείται ανοικτά. Δείξε στα παιδιά ότι έχουν επιλογές.
 • Είναι δουλειά όλων μας να φροντίσουμε ότι αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με τις αποφάσεις που αφορούν την ευημερία των παιδιών, ανταποκρίνονται απέναντι στις ευθύνες τους ώστε να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά, να προσφέρουν προστασία στα θύματα και να αντιμετωπίσουν τους δράστες. Απαίτησε δράση.

  Ζωτικές γνώσεις

  Η βία είναι παντού. Εμφανίζεται σε όλες τις χώρες, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αλλά πολύ συχνά, η βία κατά των παιδιών είναι αόρατη γιατί συμβαίνει μέσα στα σπίτια και τις οικογένειες ή επειδή οι άνθρωποι κάνουν πως δεν τη βλέπουν. Ελάτε μαζί μας. Μιλήστε.

  Η βία μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους, μερικοί από τους οποίους είναι κρυμμένοι εξαιτίας της ανοχής της κοινωνίας, του στιγματισμού ή ταμπού. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το αόρατο ορατό.

  Τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα βίας μπορεί να μη φαίνονται κακοποιημένα. Αλλά μπορεί να μην έχουν ύπνο, να αισθάνονται αδιάθετα ή να κλείνονται στον εαυτό τους. Μπορεί ακόμη και να σκέφτονται την αυτοκτονία. Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να προστατεύονται από τη βία. Ενημερωθείτε και ελευθερώστε την τοπική σας κοινωνία από τη βία.

  Πολλά παιδιά που έχουν κακοποιηθεί, ντρέπονται ή φοβούνται να το πουν στους γονείς τους, σε ένα άλλο ενήλικα ή σε ένα φίλο. Κάθε ένας από εμάς είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία ενός κόσμου όπου τα παιδιά αισθάνονται ασφαλή, προστατευμένα και μπορούν να μιλήσουν για τον εαυτό τους. Ένωσε τη φωνή σου μαζί μας για να το πετύχουμε.
Περισσότερα:
- Η Βία ενάντια στα παιδιά με στοιχεία και αριθμούς (αρχείο pdf, 248Kb, στα Ελληνικά)
Το βίντεο με το οποίο παρουσιάστηκε διεθνώς η πρωτοβουλία
με τον Πρεσβευτή Καλής Θέλησης της UNICEF Liam Neeson

Επισκεφθείτε το ειδικό microsite της πρωτοβουλίας της UNICEF

Σχετικά θέματα:

Παιδική Εργασία: Για 168 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει χρόνος να είναι παιδιά

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Αποφοίτηση νηπίων 2015

Τα τελευταία χρόνια συνηθίζουμε να κάνουμε μια ξεχωριστή αποφοίτηση για τα παιδιά μας που θα πάνε στο δημοτικό. Ετοιμάζουμε τα αναμνηστικά μας και την ημέρα της αποχαιρετιστήριας γιορτής φοράμε τα καπέλα της αποφοίτησης και παίρνουμε το πρώτο μας πτυχίο


Δεν επεξεργάστηκα τις φωτογραφίες επειδή είναι πολύ μακρινές και όχι τόσο καθαρές 
και έτσι τα πρόσωπα των παιδιών δεν φαίνονται.Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Φάκελοι εργασιών και αναμνηστικά καδράκια

                          Οι φάκελοί μας γι αυτή τη σχολική χρονιά στολίστηκαν με ανεμόμυλους. Τα νήπια που μας αποχαιρέτησαν πήραν αυτά τα καδράκια, δώρο από μαςΑναμνηστικό για όλα τα παιδιά.


Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Γάμος - Καλοκαιρινή γιορτή

Με τη συνάδελφο ντυθήκαμε με νυφιάτικες παραδοσιακές στολές
από την Αγία Άννα Εύβοιας, μιας και στο 2ο μέρος της γιορτής οι γονείς
των μαθητών μας δραματοποίησαν έθιμα του γάμου.

οι παρουσιάστριες

καλεσμένοι

τα κορίτσια κλαίνε για τον γαμπρό που χάσανε


τα παλικάρια για τα κορίτσια που δεν τα θέλουν


αλλά τελικά

όλα καλά πάνε και σμίγουν

οι γονείς των νεονύμφων

η αδερφή του γαμπρού δεν παντρεύεται

το ίδιο κι ο αδερφός της νύφης-μάγκας!!!

φωτογράφος-που ακούστηκε γάμος χωρίς φωτογράφο;

τα κορίτσια με το ρύζι

και τα κορίτσια με τις μπομπονιέρες

οι κουμπάροι χόρεψαν μπάλο

κι ο γαμπρός ζεμπεκιά

ο γάμος ξεκίνησε
με την είσοδο της νύφης και των δυο παράνυφων

και στο τέλος άρχισαν το χορό

Ήταν όλοι τους υπέροχοι! Μπράβο στα παιδιά μας!